Hrvatski savez udruga invalida rada održao niz edukativnih predavanja za udruge članice

Naglašeno je da su socijalne usluge nedostupne u svim područjima Hrvatske, tako da često udruge osoba s invaliditetom predstavljaju jedine nositelje razvoja i inovacija u socijalnim uslugama ili jedinog pružatelja socijalnih usluga

Snimka zaslona, kolaž sudionika.

 

U okviru trogodišnjeg programa 'Razvojem mreže socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom' Hrvatski savez udruga invalida rada, 7. travnja 2022. godine održao je edukativno predavanje za udruge članice.

Na početku edukacije sudionicima se obratio Ante Štulić, predsjednik Hrvatskog saveza udruga invalida rada. Uz isticanje značaja tema koje su se našle u programu, pozvalo je udruge članice na uključivanje u aktivnosti programa.

Potom je Ivana Znaor, suradnica za međusektorsku suradnju i informiranje, predstavila program 'Razvojem mreže socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom'. Naglasila je da su socijalne usluge nedostupne u svim područjima Hrvatske, posebno su nedostatne u potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, tako da često udruge osoba s invaliditetom predstavljaju jedine nositelje razvoja i inovacija u socijalnim uslugama ili jedinog pružatelja socijalnih usluga.

Leke Sokolaj, izvršni direktor Hrvatskog saveza udruga invalida rada, održao je predavanje na temu 'Utjecaj na javne politike' pri čemu se osvrnuo na odnos između udruga osoba s invaliditetom i donositelj odluka u pogledu politika vezanih za osobe s invaliditetom. Posebno je naglasio važnost donošenja lokalnih strategija za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i formiranje Povjerenstva za provedbu istih jer se tako ostvaruje temelj i instrument za ugradnju svih akutnih problema invalida rada i ostalih osoba.

Nataša Franić, stručna suradnica za projekte i programe, održala je predavanje pod nazivom 'Važnost socijalnih usluga u zajednici'. Predstavila je povijest socijalnih usluga, planiranje i razvoj socijalnih usluga te njihovu implementaciju.

Program 'Razvojem mreže socijalnih usluga zajedno stvaramo prostor za kvalitetnije življenje osoba s invaliditetom' financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

 

Izvor: Hrvatski savez udruga invalida rada

 

Povezane vijesti