INTERVJU, DANIJEL TROŠIĆ Zadovoljstvo korisnika u Fortici mjerimo osmjesima

Centar za rehabilitaciju Fortica Kraljevica je javna ustanova - dom socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, a više o ustanovi rekao nam je ravnatelj Danijel Trošić

Centar za rehabilitaciju Fortica.

 

Za početak, upoznajte naše čitatelje s poviješću Centra za rehabilitaciju 'Fortica' Kraljevica.

- Centar za rehabilitaciju 'Fortica' Kraljevica je javna ustanova - dom socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Osnivač Centra je Primorsko-goranska županija. Osnovnu djelatnost ustanova obavlja na lokaciji Kraljevica, Obala kralja Tomislava 1, u objektu P+2, ukupne površine od 1800 metara kvadratnih koji je smješten neposredno uz more, s ograđenim dvorištem, površine od 2000 m2 i vlastitom plažom. Takva lokacija omogućuje provedbu raznolikih aktivnosti na otvorenom (radno-okupacijske aktivnosti, hidroterapija) što ima pozitivan učinak na psihofizičko zdravlje korisnika.

Koje programe i projekte provodite u Centru?

- Jedna od posebnosti Centra je otvorenost prema zajednici što direktno utječe na socio-emocionalni razvoj korisnika odnosno doprinosi njihovoj socijalizaciji. Centar već niz godina provodi programe 'Ljeto s volonterima' i 'Moji prijatelji iz Fortice'. Osim navedenog, Centar je aktivno uključen i organizaciju MATP (engl. Motor activity training program) manifestacije koja predstavlja poseban program specijalne olimpijade usmjeren na osobe s najvećim stupnjem psiho-fizičkih teškoća. MATP kao program ima nekoliko aspekata, a to su zdravstveni, koji je vidljiv kroz učinak fizičke aktivnosti na opće stanje organizma, psihološki, poboljšanje samopouzdanja i pozitivne samopercepcije te socijalni aspekt, lakša integracija u zajednicu djece i odraslih s najtežim stupnjem motoričkih i kognitivnih poteškoća u razvoju i osoba s invaliditetom. Osim sudionika iz Hrvatske (ustanove i udruge koje skrbe za osobe s invaliditetom) u MATP manifestaciji sudjeluju i gosti iz inozemstva. Bitno je istaknuti da se programi 'Ljeto s volonterima', 'Moj prijatelj iz Fortice' i 'MATP' nisu održavali u posljednje vrijeme zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

Tko su vaši korisnici, kakve dijagnoze, stanja imaju? Predstavite nam i stručni tim Centra.

- U Centru je smješteno 48 korisnika, raznolikog dobnog uzrasta, koji većinom spadaju u najtežu kategoriju (funkcionalno ovisni korisnici kojima je zbog teškog zdravstvenog stanja potrebna pomoć i nadzor druge osobe u zadovoljenju svih potreba u punom opsegu). Centar zapošljava ukupno 37 radnika koji svojom stručnošću, kreativnošću i empatijom doprinose stvaranju sigurnog, poticajnog i ugodnog okruženja za korisnike. Poslovi u Centru organiziraju se i obavljaju u dvije ustrojstvene jedinice: Odjel njege i brige o zdravlju te Odjel rehabilitacije i terapije. Računovodstveno-administrativni poslovi, poslovi pripreme obroka i ostali pomoćno-tehnički poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Što planirate za dalje kako bi korisnicima pružili najbolju uslugu?

Danijel Trošić- U narednom razdoblju neki od prioriteta Centra su stvaranje poticajnog okruženja za osmišljavanje i testiranje socijalnih inovacija s naglaskom na asistivnu tehnologiju, implementacija dizajnerskog promišljanja (engl. Design thinking) i dizajna usluga (engl. Service design) u poslovanje ustanove, stvaranje kvalitetne platforme za razmjenu inovativnih praksi, te implementacija Eqalin sustava upravljanja kvalitetom. Osim navedenog, u skladu sa suvremenim trendovima u području socijalne skrbi, poseban naglasak će se staviti na razvoj izvaninstitucijskih oblika skrbi. Uključivanje ključnih dionika u proces donošenja odluka (radnici, korisnici i rodbina), kontinuirana edukacija radnika te stručni rad temeljen na holističkom pristupu doprinose održavanju visokog standarda kvalitete pružene usluge i predstavljaju najbolje jamstvo za dugoročni razvoj ustanove.

Koja je vaša poruka za kraj?

-  Često si postavimo pitanje 'Da li je danas bio uspješan dan?' Odgovor na to pitanje ne može se sagledati iz materijalne perspektive, već nas potiče na dublje promišljanje o nečemu što vrlo često prođe ispod našeg analitičkog radara - održavanje kvalitetnih odnosa je temelj zdrave ustanove. Da li istinski razumijemo svoje radnike i korisnike, da li ih aktivno slušamo i da li im poklanjamo dužnu pažnju? To su pitanja koja si moramo postavljati na kraju svakog dana.

Uzevši u obzir težinu zdravstvenog stanja korisnika u našoj ustanovi (većina korisnika ne verbalizira svoje emocije) ne možemo koristiti tradicionalne analitičke pokazatelje kako bismo ocijenili njihovo zadovoljstvo već se koristimo s najstarijim i najtočnijim pokazateljem, brojem osmjeha. Mogu vam vrlo iskreno reći da ih u Fortici skupljamo na svakom koraku i to nas neizmjerno veseli i raduje.

 

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti