PULA I RIJEKA Obilježavanje Nacionalnog dana oboljelih od neuromuskularnih bolesti

Neuromuskularne bolesti obuhvaćaju skupine bolesti kod kojih se radi o promjenama u području živčanih ili mišićnih stanica ili o poremećaju prijenosa podražaja živca na mišić

I vaše srce je mišić, vizual.

 

Nacionalni dan oboljelih od mišićne distrofije - neuromuskularnih bolesti obilježava se 21. svibnja, a ove godine Društvo distrofičara Istre obilježilo ga je na lokaciji Portarata u centru Pule od 10 do 11 sati, gdje su pučanstvu Grada Pule i ostalim zainteresiranima podijeljeni letci i promotivni materijali vezanih uz obilježavanje '21. svibnja'.

U sklopu obilježavanja na Portarati u Puli u istom vremenu upriličena je i izložba specijalnih vozila Društva distrofičara Istre, ali i ortopedskih i ostalih pomagala koje koriste članovi društva.

- Smisao akcije je osvješćivanje i senzibiliziranje šire društvene zajednice u smislu edukacije na podizanju svijesti o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom, osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti - pojašnjeno je iz Društva distrofičara Istra.

Obilježavanje Nacionalnog dana osoba oboljelih od neuromuskukarnih bolesti provela je i Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije, sa sjedištem u Rijeci, u petak, 20. svibnja od 10 do 14 sati na Korzu, kod Zare, kako bi se podigla svijest javnosti o osobama oboljelima od mišićne distrofije i ostalih neuromuskularnih bolesti, kako bi se umanjile predrasude prema tim osobama i kako bi se okolina upoznala s radom udruge.

- Neuromuskularne bolesti obuhvaćaju skupine bolesti kod kojih se radi o promjenama u području živčanih ili mišićnih stanica ili o poremećaju prijenosa podražaja živca na mišić. Do danas nema lijeka niti uspješne terapije da zaustavi ili spriječi razvoj mišićne distrofije niti za većinu poznatih neuromuskularnih bolesti. Pa ipak, postoje brojni tretmani koji ublažuju neke od simptoma, barem u malom obimu ili uspore njegov neizbježan napredak - pojašnjeno je od Udruge osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije, a koja je na svom štandu imala izložene brošure i promotivne letke te kreativne radove članova.

 

Klaudija Klanjčić

 

Povezane vijesti