UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 'Jednake mogućnosti' i 'Kulturni spektar' – dva projekta koje financira Grad Čakovec

Projekt 'Jednake mogućnosti' ima cilj potaknuti slijepu djecu na uključivanje u aktivnosti u zajednici i korištenje usluga koje doprinose povećanju njihove socijalne uključenosti i kvaliteti života, a 'Kulturni spektar' nudi tečaj plesa, posjet kulturnim događajima i čitanje zvučnih knjiga

Udruga slijepih Međimurske županije

 

Ove godine Udruga slijepih Međimurske županije provodi dva projekta koje financira Grad Čakovec.

Projekt 'Jednake mogućnosti' financiran je iznosom od 15.000,00 kuna, a na njemu se pružaju usluge te organiziraju aktivnosti za petero slijepe djece kako bi im povećala kvaliteta života.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- edukativne aktivnosti (učenje stranog jezika, glazbena škola te poduke iz matematike),

- pružanje rehabilitacijskih usluga (fizioterapija).

Cilj ovog projekta je potaknuti slijepu djecu na uključivanje u aktivnosti u zajednici i korištenje usluga koje doprinose povećanju njihove socijalne uključenosti i kvaliteti života.

Projekt 'Kulturni spektar' financiran je iznosom od 10.000 kuna, a njegovom provedbom utječe se na poboljšanje kvalitete života slijepih osoba, kroz njihovo aktivno uključivanje u zajednicu i promicanje njihovih prava.

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- tečaj plesa,

- posjet kulturnim događajima,

- čitanje zvučnih knjiga.

Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu života slijepih osoba na području Međimurske županije, dok su specifični ciljevi:

- organizirati i osigurati kvalitetne aktivnosti za slijepe osobe

- ispuniti slobodno vrijeme slijepim osobama

- osvještavati i senzibilizirati javnost prema slijepim osobama

Projektom je obuhvaćeno 25 slijepih osoba, članova udruge.

Izvor: Udruga slijepih Međimurske županije

 

Povezane vijesti