Novo lice Crkve: Papa Franjo najpopularnija osoba na internetu

"Papa Franjo prisiljava svijet da obrati pažnju na njegove hrabre izjave i radikalne promjene tona i ljudi ne mogu o tomu prestati govoriti", piše Huffington Post. Da bi se neko ime ili riječ 'kvalificirali' za najčešće korištene pojmove mora ih se najmanje 25 tisuća puta navesti na internetskim stranicama širom svijeta, a ne samo unutar neke društvene ili profesionalne grupe ili pak regije

Papa Franjo je najpopularnija osoba na internetu i o njemu se u 2013. najviše govorilo, prema istraživanju koje je proveo Global Language Monitor.
"Papa Franjo prisiljava svijet da obrati pažnju na njegove hrabre izjave i radikalne promjene tona i ljudi ne mogu o tomu prestati govoriti", piše Huffington Post.

GLM svoja istraživanja radi na temelju učestalosti korištenja riječi u virtualnom engleskom govornom području.

Da bi se neko ime ili riječ 'kvalificirali' za najčešće korištene pojmove mora ih se najmanje 25 tisuća puta navesti na internetskim stranicama širom svijeta a ne samo unutar neke društvene ili profesionalne grupe ili pak regije.

Papa je na Twitteru proglašen najmoćnijom osobom.

Njegov uspjeh u virtualnom svijetu rezultat je sve veće prisutnosti vjerske zajednice na internetu.

Hina