PLETENICA ŽIVOTA Projekt u sklopu kojeg su organizirane radionice za starije osobe i one s invaliditetom

Sudionici su od psihologa, liječnika i patronažne sestre slušali o tehnikama samopomoći sa svrhom povećanja kvalitete vlastitog života te o palijativnoj skrbi, gdje su članovi obitelji imali priliku čuti kako voditi brigu o osobama u terminalnoj fazi života

Pletenica života, radionice

 

U sklopu projekta 'Pletenica života – Faza II' kojeg Bjelovarsko-bilogorska županija provodi u partnerstvu s Centrom za pomoć i njegu Veliki Grđevac i Pomoć u kući starijim osobama Općine Veliko Trojstvo, održan je čitav niz zanimljivih radionica. Riječ je o projektu financiranom bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i Državnog proračuna (15 posto) ukupno vrijednom gotovo milijun i pol kuna.

Tijekom svibnja, lipnja i srpnja provodile su se radionice za jačanje kapaciteta stručnjaka gdje su predstavnici centara za socijalnu skrb, predstavnici domova za starije, udomitelji, predstavnici boravaka, djelatnici u boravcima, gerontodomaćice te provoditelji projekata iz područja socijalne skrbi slušali i raspravljali o razvijanju i pružanju novih socijalnih usluga u zajednici te komunikacijskim vještinama sa starijim osobama.

U istom periodu provedene su i radionice za osnaživanje članova obitelji koji skrbe o starijim osobama. Sudionici su od psihologa, liječnika i patronažne sestre slušali o tehnikama samopomoći sa svrhom povećanja kvalitete vlastitog života te o palijativnoj skrbi, gdje su članovi obitelji imali priliku čuti kako voditi brigu o osobama u terminalnoj fazi života.

Za osobe starije životne dobi u tijeku je provedba radionica kod svakog partnera vezano za pitanja regulirana zakonom o socijalnoj skrbi. Navedene radionice koncipirane su na način da predstavnici nadležnih Centara za socijalnu skrb upoznaju starije osobe i njihove obitelji s vrstama financijske, socijalne i druge pomoći te načinu i uvjetima za njihovo ostvarivanje.

Osim radionica projektom je predviđeno i pravno informiranje o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Osobama starije dobi i članovima obitelji pružena je prilika da sudjeluju na raspravi i informiraju se o navedenim temama. Na održanim raspravama u Velikom Grđevcu i Velikom Trojstvu prisutnima je odvjetnik pojasnio razlike između ove dvije vrste ugovornih obaveza i nasljeđivanja te im pojasnio kolika je važnost poznavanja svojih prava i obaveza koje imaju kao davatelji ili primatelji uzdržavanja.

Sudionici su također upoznati sa formom u kojoj treba biti sastavljena i na koji način treba biti ovjerena ova vrsta dokumenta da bi bila pravovaljana. Također su upoznati i sa opasnostima na koje treba obratiti pažnju pri stupanju u ovu vrstu ugovornih odnosa.

Izvor: Bjelovarsko-bilogorska županija

 

Povezane vijesti