DOBRA VIJEST Nastavlja se suradnja Udruge Jaglac i Grada Našice, korisnicima ostaje usluga poludnevnog boravka

Udruga 'Jaglac', kao jedini licencirani pružatelj izvaninstitucionalne socijalne usluge poludnevnog boravka na području grada Orahovice, Grada Našice i susjednih općina pruža tu uslugu za 25 korisnika. Usluga uključuje prijevoz korisnika, sudjelovanje u programu i jedan topli obrok

Udruga Jaglac, Grad Našice

 

Udruga 'Jaglac' potpisala je 25. srpnja Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za pružanje usluge poludnevnog boravka s Gradom Našice kako bi korisnicima s područja Grada Našica osigurali nastavak pružanja usluge po završetku projekta 'Nauči me i uspjet ću!'.

Udruga 'Jaglac' Orahovica uspješno je provela projekt 'Nauči me i uspjet ću!' prijavljen u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a traje je od 27. travnja 2020. do 27. travnja 2022., njegova ukupna vrijednost je 1.492.970,50 kuna, a uz nositelja, Udrugu Jaglac, partneri su Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina i Udruga djece i roditelja s poteškoćama u razvoju MI Požega, dok su partneri još i Centar za socijalnu skrb Slatina, Virovitičko-podravska županija i Grad Slatina, a suradnik na projektu je Centar za socijalnu skrb Požega.  

S područja Grada Našice uključeno je 9 korisnika koji zahvaljujući podršci Grada Našica mogu nastaviti s dolaskom u Udrugu 'Jaglac' i po završetku projekta što na žalost nije slučaj  za tri korisnika s područja općine Đurđenovac. Predstavnici Udruge Jaglac posjetili su općinu Đurđenovac u cilju ostvarenja suradnje kako bi se i oni uključili u sufinanciranje troškova dolaska svojih korisnika, ali nažalost do danas još nije ostvarena suradnja. Zahvaljujući donacijama našli su privremeno rješenje dok se ta suradnja ne ostvari.

Udruga 'Jaglac', kao jedini licencirani pružatelj izvaninstitucionalne socijalne usluge poludnevnog boravka na području grada Orahovice, Grada Našice i susjednih općina pruža tu uslugu za 25 korisnika. Usluga uključuje prijevoz korisnika, sudjelovanje u programu i 1 topli obrok.

Pružanje usluge omogućeno je iz više izvora: provedbom trogodišnjeg programa 'Jaglac' moj drugi dom koji financira MROSP u iznosu od 230.000 kuna; Ugovorima o izravnoj dodjeli sredstva s: Gradom Orahovica u iznosu od 30.000 kuna; Virovitičko podravskom županijom u iznosu od 30.000 kn i Gradom Našice u iznosu od 60.756,60 kuna te provedbom malih projekta prijavljenim na natječaje općina Crnac, Čačinci, Zdenci i VPŽ; donacije građana i korisnika te volonterski doprinos partnera i volontera Udruge 'Jaglac' čime se pridonosi kvalitetnijoj provedbi programa.

Udruga 'Jaglac' zahvaljuje svima koji na bilo koji način doprinose provedbi programa poludnevnog boravka i pružanju te socijalne usluge koju treba sustavno financirati osiguranjem direktnog ugovaranja s MROSP, koji nažalost već dugi niz godina ne daju tu mogućnost novim pružateljima kojih je sve više kao i potrebe za tom uslugom u zajednici gdje korisnici žive.

Izvor: Udruga Jaglac

 

Povezane vijesti