Centar za edukaciju i savjetovanje 'Sunce': Radionice i tečajevi za buduće mame i tate

Misija programa "Poticajna obitelj" je osiguravanje zdravog razvoja roditelja i djece, uključujući razvoj djeteta u maternici te pružanje medicinsko-psihološko-socijalne potpore trudnicama i budućim očevima

U sklopu projekta "Poticajna obitelj" Centar za edukaciju i savjetovanje 'Sunce' te voditeljica ureda Božica Križanić pozivaju vas na radionice, edukacije, okrugli stol, razmjenu igračaka i druženje.

Misija programa "Poticajna obitelj" je osiguravanje zdravog razvoja roditelja i djece, uključujući razvoj djeteta u maternici te pružanje medicinsko-psihološko-socijalne potpore trudnicama i budućim očevima.
Program se uspješno provodi od kraja 2006. godine i razvija iz godine u godinu te je kontinuirano financiran od strane Grada Zagreba.  Evaluacije već sedmu godinu pokazuju da je utjecaj provedenih aktivnosti intenzivan i trajan. Svi dosadašnji korisnici, usmeno i u upitnicima, ističu zadovoljstvo programom i potrebu da se poput službenih trudničkih tečajeva i ovaj program u suradnji sa Suncem omogući svim roditeljima u Gradu Zagrebu. Osnovne aktivnosti programa su priprema i provedba tečaja za buduće mame i tate, radionica za podršku roditeljima tijekom prvih 18 mjeseci života djeteta, savjetovanje roditelja i predavanje, tribine za građane.

Plan provedbe aktivnosti do kraja prosinca 2013. godine:
I. Tečaj za buduće mame i tate - za ulaganje u rani razvoj i odgoj djece, psihološku i pedagošku potporu trudnicama i očevima, kvalitetne partnerske i obiteljske odnose.
Radionice za buduće mame i tate:
1. "Izazovi dolaska novog člana obitelji"
2. "Koji će biti naš roditeljski stil kada postanemo roditelji"
3. "Zdravstvene poteškoće u trudnoći – kad se treba zabrinuti, a kad ne" – radionice 1,2 i 3 će se održati 30. studenog 2013., Golikova 44 od 14 do 17:30 sati.

4. "Postporođajna depresija – kako prepoznati znakove i kada zatražiti pomoć"
5. "Prepoznavanje plača moje bebe" – radionice 4 i 5 će se održati 07.12.2013., Golikova 44 od 14 do 17:30 sati.

II. Radionice za podršku roditeljima djece do 18. mjeseci života djeteta – ulaganje u psiho-fizičko zdravlje djece; ulaganje u zdrave odnose roditelj-dijete; potpora roditeljima u njihovom nošenju sa roditeljstvom.
1. "Zdrava hrana koju će mala djeca voljeti jesti" – 09.12.2013., Albaharijeva 2, od 16:30 do 18 sati.
2. "Igranje kao osnova kvalitetnog psihofizičkog razvoja djece" – 02.12.2013., Albaharijeva 2, od 16:30 do 18 sati.
3. "Kako postaviti granice djetetu na afirmativan način"
4. "Prevladavanje sukoba između braće i sestara"
5. "Suočavanje s neugodnim emocijama kod male djece" – radionice 3,4 i 5 će se održati 14.12.2013.,Golikova 44, od 14 do 17:30 sati.

III. Okrugli stolovi i druga događanja - vezano uz problematiku i potrebe djece i roditelja
1. "Potrebe i mogućnosti za djecu na području naselja Trešnjevka" – 13.12.2013., Albaharijeva 2, od 16:30 do 18:30 sati.
2. Predbožićna razmjena igrački" – 20.12.2013., Albaharijeva 2, od 16 do 18 sati.

Termini održavaja pojedinih aktivnosti mogu se promijeniti ovisno o potrebama samih korisnika.
Za dodatne informacije možete kontaktirati voditeljicu projekta, Mariu Tomić Preiner dipl. psih. i dipl. soc. radnicu na broj mobitela: 091/5160-489 ili na  e-mail: mariatomic2000@yahoo.com
Svoj dolazak možete prijaviti na 092/1710-140, mail: info@ti-si-sunce.hr

In-Portal