Predstavljan projekt 'E-učenje o društvenom poduzetništvu' i podizna platforma za osobe s invaliditetom

Projektom se želi educirati i potaknuti poduzetnike na zapošljavanje osoba s invaliditetom te je u sklopu toga predstavljena i podizna prijenosna platforma koja im, između ostaloga, služi za lakši pristup kako bi što više bili uključeni u različite aktivnosti

Prizor s predstavljanja projekta.

 

U vijećnici Općine Ližnjan-Lisignano 22. rujna 2022. godine održano je predstavljanje projekta 'E-učenje o društvenom poduzetništvu'. Radi se o projektu koji je dio programa ITU Mehanizam; Europski socijalni fond - ESF; Operativni program 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.'; Specifični cilj 9.i.1. - Razvoj i podrška razvoju održivih modela zapošljavanja ranjivih skupina u Urbanom području Pula, kojim se želi educirati i potaknuti mlade na osnivanje vlastitog društvenog poduzeća s obzirom na to da se o istome jako malo toga zna i govori. Istovremeno, projektom se želi educirati i potaknuti poduzetnike na zapošljavanje osoba s invaliditetom te je u sklopu toga predstavljena i podizna prijenosna platforma koja im, između ostaloga, služi za lakši pristup kako bi što više bili uključeni u različite aktivnosti.

Ideja za postavljanje podizne platforme stigla je iz Udruge osoba s invaliditetom Južne Istre. Platforma je autonomna, ima svoju bateriju i omogućava podizanje osobe do jednog metra. Većina osoba s invaliditetom i ljudi slabije pokretljivosti razne događaje, poput koncerta, sportskih događaja ne može pratiti na istoj razini kao što to može opća populacija. Potrebno ih je podići da mogu pratiti koncert frontalno kao što ga prate ljudi bez invaliditeta.

Na konferenciji je rečeno da društvenom poduzetništvu nije cilj isključivo stvaranje profita i dobiti, već ispunjenje određenih društvenih zadaća kako bi se ranjivim skupinama omogućilo ravnopravno sudjelovanje u zajednici.

Angažirani su i vanjski predavači s područja poduzetništva, računovodstva, marketinga, javnog nastupa i prodaje kako bi snimili sveukupno 17 predavanja u trajanju 45 minuta koja će biti dostupna na mobilnoj aplikaciji, a koja je u izradi.

U planu je osnivanje i Savjeta mladih te organiziranje kampanje za podizanje svijesti poslodavaca kojom će se obilježiti Dan osoba s invaliditetom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.027.529,44 kuna što je ujedno i ukupan iznos bespovratnih sredstava osiguranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u omjeru od 15 posto i iz Europskog socijalnog fonda u omjeru od 85 posto.

 

 

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti