DUBROVNIK Održana prezentacija poboljšanja prometne pristupačnosti za slijepe i slabovidne osobe

Cilj DANOVA projekta je poboljšati pristupačnost zračnih luka, luka, željezničkih i autobusnih stanica slijepim i slabovidnim osobama razvijanjem niza novih usluga i kompetencija kako bi im se omogućio puni pristup svim informacijama i uslugama prijevoza

Prizor sa sastanka.

 

Završavajući projekt DANOVA, Hrvatski savez slijepih, Zračna luka Dubrovnik i Lučka uprava Dubrovnik organizirali su 26. rujna posjet terminalu Zračne luke Dubrovnik te treći sastanak s dionicima projekta u Studentskom domu Dubrovnik.

Cilj sastanka bio je upoznati dionike, zainteresiranu javnost i medije s ostvarenim poboljšanjima pristupačnosti slijepim i slabovidnim osobama kroz pilot akcije projektnih partnera. Pored hrvatskih partnera, događaju su se pridružili projektni partneri iz Crne Gore (Aerodromi Crne Gore) i Mađarske (Budapest International Airport).

Zračna luka Dubrovnik je kroz svoje pilot akcije ugradila ukupno 150 metara vanjskih te 240 metra unutarnjih taktilnih linija vodilja. Postavljeno je i 55 taktilnih polja upozorenja, od toga 19 izvan, a 36 unutar terminala, te 6 planova taktilne orijentacije.

Zračna Luka Dubrovnik kao i Lučka uprava Dubrovnik poboljšale su pristupačnost svojih mrežnih stranica slijepim i slabovidnim osobama. Lučka uprava Dubrovnik je pored potpune prilagodbe mrežne stranice slijepim i slabovidnim osobama označila interesne točke unutar putničkog terminala Luke Dubrovnik u Gružu kontrastnim naljepnicama na Brailleovom pismu.

U sklopu projekta provedene su i edukacije osoblja zračne luke, lučke uprave te ostalih dionika s ciljem podizanja razine svijesti i unaprjeđenja kvalitete ophođenja sa slijepim i slabovidnim osobama.

Na poziv organizatora, a u ime Grada Dubrovnika, u radu sastanka s dionicima projekta DANOVA sudjelovao je zamjenik pročelnika Upravnog odjela za obrazobanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Miho Katičić, pohvalivši postignuća projekta DANOVA u poboljšanju pristupačnosti slijepim i slabovidnim osobama u dubrovačkoj prometnoj infrastrukturi, što je u potpunoj korelaciji s ciljevima, mjerama i aktivnostima Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika.

U Europi ima više od 30 milijuna slijepih i slabovidnih osoba koje ne mogu putovati samostalno jer više od 96 posto Europskih transportnih sustava, posebno u Dunavskoj regiji, nisu još uvijek u potpunosti pristupačni slijepim i slabovidnim osobama. Mnogim slijepim i slabovidnim osobama je jako teško, i u nekim situacijama nemoguće, koristiti konvencionalni prijevoz zrakoplovom, željeznicom ili urbane transportne sustave. Razlozi su različite naravi: slijepe i slabovidne osobe nemaju jednak pristup ažuriranim vizualnim ili pisanim informacijama o prijevozu te pristupačnu infrastrukturu; često osoblje nije obučeno pravilno pomoći i komunicirati sa slijepim i slabovidnim putnicima; razlike između nacionalnog zakonodavstva o pristupačnosti od zemlje do zemlje i slično. U cijeloj Dunavskoj regiji su sve brojniji zahtjevi organizacija koje rade i predstavljaju slijepe i slabovidne osobe da se uspostave nove usluge koje će okruženje transportne infrastrukture sveobuhvatnije i dostupnije te gdje će slijepi i slabovidni putnici biti tretirani kao jednaki.

Važno je osigurati zračno, kopneno i vodeno prometovanje svima jer ako nismo mobilni, nismo  integrirani u društvo, a time ni ravnopravni. Bez mobilnosti i ravnopravnosti nema napretka.

 

Izvor: Grad Dubrovnik

 

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti