Udruga slijepih Međimurske županije zapošljava 10 žena koje će raditi kao gerontodomaćice

Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Područna služba Čakovec, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene

Korisnik i videća pratiteljica, ilustracija.

 

Udruga slijepih Međimurske županije u sklopu projekta Zaželi zapošljava 10 žena za poslove gerontodomaćice za pomoć u kući na području Međimurske županije. Što se uvjeta iz natječaja tiče, žene će biti zaposlene na puno radno vrijeme.

Izabrane kandidatkinje obavljat će poslove vezane za pomoć u dostavi namirnica, pripremu obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, održavanje čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, a vršit će i dostavu lijekova, plaćanje računa, dostavu pomagala.

Uvjeti su punoljetnost, vozačka dozvola B kategorije, osobni automobil, završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje, osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kako slijedi

Žene od 50 godina starosti i više

- osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično

- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

- potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

- potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

- pismenu izjavu osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

- rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Pripadnice ostalih ranjivih skupina

- potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Područna služba Čakovec, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene (žene od 50 godina starosti naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice) s područja Međimurske županije.

Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.

Obvezna dokumentacija za prijavu na natječaj je zamolba za posao i životopis vlastoručno potpisani, preslika osobne iskaznice, preslika dokaza o završenoj školi ili pisana izjava o razini obrazovanja, potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave natječaja), te odgovarajuća potvrda kojom se dokazuje prednost pri zapošljavanju prema uvjetima ovog natječaja.

Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2023. godine, a prijaviti se možete putem pošte na adresu: Udruga slijepih Međimurske županije, Kralja Tomislava 34, 40 000 Čakovec ili osobnim dolaskom na adresu: Ruđera Boškovića 4, Čakovec uz prethodnu najavu na telefon: 091/639-0005 ili emailom: ana@usm.hr.

 

Izvor: Udruga slijepih Međimurske županije

 

Povezane vijesti