Održan dvodnevni seminar 'Pristupačni i inkluzivni turizam' u sklopu projekta Inklutour

Na ovom dvodnevnom seminaru pričalo se o pristupačnosti turističke ponude, benefitima prilikom prilagodbe objekta, prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom te o važnosti integracije osoba s invaliditetom u društvo i poslovni sektor

Prizor sa seminara.

 

U sklopu provedbe projekta Inklutour, projektni partneri organizirali su dvodnevni seminar za pružatelje usluga u turizmu, na temu 'Pristupačni i inkluzivni turizam'. Seminar je održan prošlog tjedna 7. i 8. ožujka 2023. godine u Karancu u Baranji s ciljem predstavljanja i informiranja malih i srednjih poduzetnika u turizmu o prilagođenoj turističkoj ponudi za osobe s invaliditetom.

Sudionici seminara, predstavnici turističkih objekata iz Osječko-baranjske županije, mogli su čuti i vidjeti na što se sve odnosi pojam pristupačni turizam.

Na ovom dvodnevnom seminaru pričalo se o pristupačnosti turističke ponude, benefitima prilikom prilagodbe objekta, prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom te o važnosti integracije osoba s invaliditetom u društvo i poslovni sektor.

Također, sudionici su imali prilike sudjelovati u zanimljivoj i interaktivnoj psihološkoj radionici te čuti iskustva o procesu prilagodbi iz prve ruke - od vlasnika turističkih objekata kao primjera dobre prakse.

Posebno je naglašeno kako osiguranje pristupačnosti turističkih usluga i proizvoda osobama s invaliditetom nije samo obveza svih dionika u društvu, nego je i prilika za pružatelje usluga da iskoriste potencijal koji postoji u tako obogaćenoj ponudi.

Vlasnicima objekata i djelatnicima u turizmu ukazano je na važnost korištenja primjerene terminologije te im je pojašnjeno zašto je važno koristiti npr. izraz osoba s invaliditetom umjesto invalid, dijete s teškoćama u razvoju umjesto dijete s posebnim potrebama i slino. Poseban naglasak stavljen je na bonton, odnosno primjeren način komunikacije i odnosa prema osobama s različitim vrstama oštećenja te su prikazani praktični primjeri o načinu prilagodbe pružanja usluge gostu s oštećenjem vida, oštećenjem sluha, gostu s tjelesnim oštećenjem, gostu s poremećajem iz spektra autizma te gostu s intelektualnim teškoćama.

Zaključno, savjetnik pravobraniteljice ukazao je na dostupne oblike potpora i mogućnosti (npr. EU fondovi, natječaji i javni pozivi ministarstava, županijske, gradske i općinske potpore i slično) koje se mogu koristiti s ciljem uklanjanja prepreka i osiguranja pristupačnosti turističke ponude turistima s invaliditetom.

Projektom Inklutour će proći 110 nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz niz aktivnosti, a polaznici će nakon projekta biti u potpunosti osposobljeni za samostalno vođenje turističke ture ili aktivnosti, čime će se značajno poboljšati njihov položaj na tržištu rada. Educirat će se i 15 predavača mentora za bolji rad s osobama s invaliditetom i 15 pružatelja turističkih usluga također će dobiti znanja potrebna za rad s osobama s invaliditetom. Poboljšat će se i pristupačnost objekata projektnih partnera, kao i turistički sadržaj za osobe s invaliditetom, a sve bi trebalo završiti u studenom 2023. godine.

Možda tada zaista shvatimo da prilagodba u turizmu nije samo izbetonirana skliska rampa na kojoj ima stogodišnjih algi i da ono malo zaista prilagođenih objekata ne smije biti dostupno samo bogatima, jer osobe s invaliditetom u Hrvatskoj to nažalost nisu.

 

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti