Latice održale pripremni sastanak za projekt ‘Moć znanja - zalog za budućnost Latica’

Pripremni sastanak održan je radi mapiranja potreba osoba s intelektualnim teškoćama. Na sastanku su izradili upitnik koji će se koristiti u istraživanju, određivanju ciljeva i metodologija na bazi od 100 ispitanika, odnosno osoba s intelektualnim teškoćama te će se na kraju dobiveni rezultati analizirati

Prizor sa sastanka.

 

Kroz ovaj projekt udruga će ojačati svoje kapacitete i unaprijediti znanje, prepoznavanje prilika inovativnim oblicima grupnog financiranja, ojačati svoje stručne i materijalne kapacitete u korištenju informacijsko komunikacijskih tehnologija, menadžmentu volonterstva, uspostavi sustava volontiranja i baze volontera.

Ciljna skupina/krajnji korisnici ovog projekta su osobe s intelektualnim teškoćama, članovi udruga prijavitelja i partnera. Kroz aktivnosti ovog projekta organizirati će se volonterske akcije te će pridonijeti unaprjeđenju kvalitete njihovih života.

Na sastanku su sudjelovali Mirjana Helfrih iz Catapult Consultinga, Narcisa Jembrek ispred Grada Koprivnice i zaposlenici Udruge Latica.

Partneri na projektu su Grad Koprivnica i Osmijeh - udruga za terapijsko jahanje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 58.669,43 eura (442.044,82 kuna).

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 49.869,02 eura (375.738,10 kuna) i Državnog proračuna u iznosu od 8.800,41 eura (66.306,72 kuna).

Razdoblje provedbe projekta je od 23. lipnja 2022. do 23. prosinca 2023.

Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama 'Latice' djeluje od 1967. godine., nastala je na početku kao društvo stručnjaka (defektologa i liječnika) s ciljem što bolje skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama postupno prerasta u roditeljsku udrugu te konačni današnji oblik dobiva 1987. godine od kada kontinuirano djeluje Klub 'Latica'.

 

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti