Kampanja o podizanju svijesti javnosti o pravu na život u zajednici osoba s intelektualnim teškoćama

Cilj projekta je poticati prijelaz s institucionalnih na socijalne usluge u zajednici na području urbane aglomeracije Pula razvojem, javnim djelovanjem i provedbom usluge poludnevnog boravka za 20 osoba s intelektualnim teškoćama

Prizor s prezentacije, arhiva.

 

Na više lokacija u Puli od 14. do 17. ožujka 2023. u vremenu od 11 do 13 sati održat će se javne prezentacije radi podizanja svijesti javnosti o pravu na život u zajednici osoba s intelektualnim teškoćama, kao dio javne kampanje projekta 'Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula'.

Pravo na život u zajednici predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava utvrđenim međunarodnim aktima te strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske koji ističu problem socijalne isključenosti osoba s invaliditetom. Među skupinom osoba s invaliditetom koja se nalazi u posebno nepovoljnom položaju, nalaze se osobe s intelektualnim teškoćama, a najbitniji razlog je nedostupnost te nedovoljna razvijenost mreže izvaninstitucijskih socijalnih usluga u zajednici.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre više od 60 godina djeluje s ciljem unapređenja kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, razvoja socijalnih usluga utemeljenih na životu u zajednici, poticanja zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama, promicanjuaempatije i jačanja socijalne uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama te poticanja volontiranja u lokalnoj zajednici. Unatrag zadnjih 10 godina udruga je provela niz projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije te Republike Hrvatske koji su ostvarivali navedene ciljeve djelovanja.

Tijekom javnih prezentacija korisnici udruge dijeliti će promotivni materijal i radove nastale tijekom kreativnih aktivnosti, a zainteresirani građani moći će od suradnika udruge i samih korisnika saznati više o udruzi i projektu.

Raspored javnih prezentacija je:

- utorak, 14.3.2023., od 11:00 do 13:00 sati u Puli u Centru gradskih udruga Rojc;

- srijeda, 15.3.2023., od 11:00 do 13:00 sati u Puli na Portarati;

- četvrtak, 16.3.2023. od 11:00 do 13:00 sati u Puli na tržnici na Verudi;

- petak, 17.3.2023. od 11:00 do 13:00 sati u Puli na Gradskoj tržnici.

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre u partnerstvu s Gradom Vodnjanom od 1. svibnja 2021. do 1. svibnja 2023. provodi projekt 'Unapređenje i širenje usluga izvaninstitucijske skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama na području urbane aglomeracije Pula'.

Ukupan proračun projekta i iznos bespovratnih sredstava je 1.994.470,80 kuna, od čega 85 posto sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., a u okviru poziva 'Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb', a 15 posto Republika Hrvatska iz Državnog proračuna.

Aktualne informacije o aktivnostima udruge dostupne su ovdje.

 

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti