SAVEZ DRUŠTAVA DISTROFIČARA HRVATSKE Snažne poruke za budućnost u radu s mladima s invaliditetom

Youth Workeri SDDH i DDS su opisali svoj put do unapređenja znanja i vještina za otkrivanje i predstavljanje talenata i potencijala mladih s mišićnom distrofijom, korištenja digitalnih alata te kreiranja inovativnih metoda rada s mladima s MD u svrhu stvaranja afirmativnog okruženja za njihovo uključivanje u zajednicu

SDDH, Erasmus +


'Ako želiš ići brzo, idi sam. Ako želiš ići daleko, hodaj zajedno.'
Zajedno su hodali Savez društava distrofičara Hrvatske (SDDH) i Društvo distrofikov Slovenije (DDS) na Erasmus+ putu i stigli do zadanog cilja s osjećajem ponosa i zadovoljstva.

Erasmus+ projekt 'Digitalni prozor u svijet' uspješno je proveden te je 25. travnja u Zagrebu održana Završna konferencija za javnosti i medije.

Predstavljeni su rezultati i učinci projekta i ostvarena partnerska suradnja te iznesena iskustva
sudionika: mladih s mišićnom distrofijom (MD) i osoba koje rade s mladima - Youth Workera.

Youth Workeri SDDH i DDS su opisali svoj put do unapređenja znanja i vještina za otkrivanje i
predstavljanje talenata i potencijala mladih s mišićnom distrofijom, korištenja digitalnih alata te kreiranja inovativnih metoda rada s mladima s MD u svrhu stvaranja afirmativnog okruženja za njihovo uključivanje u zajednicu.

Ovim projektom razmijenjena su dragocjena iskustva i primjeri dobre prakse obje organizacije koji su objedinjeni u 'Priručnik za rad s mladima s mišićnom distrofijom, dostupan na stranici sddh.hr svim zainteresiranima za područje rada s mladima, a osobito organizacijama kojima su mladi s MD ciljana populacija.

SDDH, Erasmus +


Sudionicima Završne konferencije rezultati projekta predstavljeni su kroz živopisne video i foto
materijale, prezentacije i osobne priče Youth Workera i mladih s MD iz Hrvatske i Slovenije, a za
kraj je održana panel rasprava 'Putokazi za budućnost u radu s mladima'.

Osnaženi i ohrabreni ovim projektom prisutnima su uputili poruku da su otvaranjem 'Digitalnog prozora u svijet MD' otvoreni novi svjetovi u području suradnje i rada s mladima s MD koje vrijedi otkrivati u nekim novim projektima i Erasmus+ pričama primjenjujući stečena znanja – s istim žarom, entuzijazmom, povjerenjem i predanošću.

Projektne aktivnosti uključivale su od dvodnevnih transnacionalnih sastanaka u Zagrebu i
Ljubljani, preko uživo i online edukacija, treninga i radionica za Youth Workere, studijskog
putovanja u Ljubljanu i Izolu, uživo i online organiziranih okruglih stolova o primjerima dobre
prakse i razmjeni iskustava u radu s mladima s MD, online kampanje o važnosti primjene asistivne tehnologije i digitalnih alata do središnjih nacionalnih događaja u svrhu promoviranja talenta mladih s MD. 

Savez društava distrofičara Hrvatske - SDDH čini mreža od 28 udruga koje djeluju na području
Republike Hrvatske i okupljaju osobe s mišićnom distrofijom – progresivnom, genetski uzrokovanom bolešću čija je osnovna karakteristika slabost i stalno progresivno propadanje
mišićnog tkiva zbog čega dolazi do smanjenja funkcionalnih sposobnosti, nemogućnosti
samostalnog kretanja i obavljanja svakodnevnih aktivnosti te potrebe za korištenjem invalidskih
kolica i drugih pomagala.

Projekt 'Digitalni prozor u svijet' je ugovoren u okviru Poziva Agencije za mobilnost i programe Europske unije na dostavu prijedloga za 2021. godine za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Suradnja organizacija i institucija: Partnerstva za suradnju – Mala partnerstva.

Ciljana skupina projekta bile su osobe koje rade s mladima s MD, zaposleni u SDDH i partnerskoj
organizaciji DDS tzv. Youth Workeri. Youth Workeri su osobe koje u svom svakodnevnom radu
komuniciraju s mladima i u neposrednom su kontaktu s njima, organiziraju aktivnosti, potiču ih
na sudjelovanje u zajednici i zagovaraju njihova prava.

Marica Mirić

Marica Mirić

U projekt je bilo uključeno po šest Youth Workera iz obje organizacije, a u projektnim aktivnostima sudjelovalo je ukupno 30 mladih s MD. 

Ciljevi projekta bili su izgraditi kapacitete organizacija uključenih u projekt kroz unaprjeđenje znanja i vještina Youth Workera SDDH i DDS za rad s mladima s mišićnom distrofijom (MD), osnažiti Youth Workere te unaprijediti njihova znanja i vještine za otkrivanje i predstavljanje potencijala mladih s MD u svrhu stvaranja afirmativnog okruženja za njihovo uključivanje u zajednicu, razviti inovativne metode rada s mladima s MD te svim organizacijama koje rade s mladima i kojima su mladi s MD ciljana populacija učiniti dostupnim metode rada i alate koji su kroz projekt kreirani. 

Ukupna vrijednost projekta bila je 60.000 eura koje po principu jednokratnog financiranja (Lump sum) dodjeljuje nacionalna Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a sufinancira Europska unija.

Partner je bila organizacija Društvo distrofikov Slovenije (DDS) - nacionalna reprezentativna organizacija za osobe s mišićnom distrofijom u Sloveniji koja okuplja 946 članova s različitim oblicima mišićne distrofije te kroz svoje aktivnosti pruža usluge s ciljem poboljšanja kvalitete
življenja osoba s MD.


Projekt je trajao 18 mjeseci, od 1. studenoga 2021. do 30. travnja 2023. godine.

In Portal

 

Povezane vijesti