SOIH i Savez slijepih apeliraju na financiranje udruga koje pružaju socijalne usluge

U ime oko 12 posto populacije osoba s invaliditetom i u prosjeku najmanje dva člana obitelji s kojima žive, obraćamo vam se sa zamolbom da u kreiranjima proračuna za 2014. godinu uvrstite stavke kojima se poštuju odrednice UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom", ističe u svom apelu SOIH, krovna organizacija 14 nacionalnih saveza osoba svih vrsta invaliditeta

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH i i Hrvatski savez slijepih pozvali su lokalne čelnike da dodijele primjerena sredstva udrugama koje pružaju socijalne usluge najranjivijim skupinama društva, poput osoba s invaliditetom.
U ime oko 12 posto populacije osoba s invaliditetom i u prosjeku najmanje dva člana obitelji s kojima žive, obraćamo vam se sa zamolbom da u kreiranjima proračuna za 2014. godinu uvrstite stavke kojima se poštuju odrednice UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, ističu u svom apelu SOIH, kao krovna organizacija 14 nacionalnih saveza osoba svih vrsta invaliditeta, i Hrvatski savez slijepih koji okupljaju preko 250 udruga diljem zemlje.

Uoči Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava pod UN-ovim sloganom "Uklonimo barijere, otvorimo vrata: za društvo koje će uključivati sve", pozivaju i na uklanjanje fizičkih, socijalnih i ekonomskih barijera, ali i uklanjanje predrasuda. Osobama s invaliditetom mora se osigurati jednak pristup osnovnim resursima, kao što su obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena skrb, socijalna i pravna zaštita. Invaliditet mora postati vidljiv u svim gradskim i županijskim planovima i strategijama što je u skladu s odredbama UN-ove Konvencije, poručuju SOIH i Savez slijepih.

Hina

Foto: Dusko Marušić/PIXSELL