U Novom Marofu započela provedba radionica 'Vesele stranice' Udruge Sunce

Radionicama se omogućava veći stupanj integracije osoba s invaliditetom u društvo, što dokazano ima pozitivan učinak u njihovoj terapiji i povećava stupanj kvalitete njihovog života

Prizor s radionice.

 

U Udruzi Sunce iz Novog Marofa, koja okuplja djecu i osobe s teškoćama u razvoju te osobe s invaliditetom, započela je provedba radionica 'Vesele stranice'. Radi se o interaktivnim radionicama - čitanju priča i pjesama te glazbenim izvedbama kojima se potiče interakcija sudionika.

S obzirom na kognitivne i komunikacijske teškoće osoba s invaliditetom, izrazito je važno intenzivno raditi na razvijanju njihovih znanja i vještina s naglaskom na kreativnost i razumijevanje te samopouzdanje u interakciji. Izvođači će poticati sudionike na korištenje instrumenata, jednostavnih rekvizita, vlastitog glasa i tijela te pokreta kako bi poput zvučne, žive i pokretne kulise popratili sadržaj koji im se čita.

Radionicama se omogućava veći stupanj integracije osoba s invaliditetom u društvo, što dokazano ima pozitivan učinak u njihovoj terapiji i povećava stupanj kvalitete njihovog života.

Radionice 'Vesele stranice' održavaju se utorkom u poslijepodnevnim satima u prostorima Udruge Sunce. Prva radionica obuhvaćala je čitanje književnog djela Vladimira Nazora: Bijeli jelen obrađujući ga scenskim tehnikama i uvodeći interaktivne elemente, što služi kao polazišna točka za kreativno angažiranje polaznika.

Udruga Sunce Novi Marof okuplja djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Udruga broji  50 potrebitih članova, a smještena je u Presečnom gdje ima 300 kvadrata opremljenog prostora prilagođenog djeci i osobama s teškoćama.

U udruzi djeluje i klub 'Sunčeve zrake' koji djeluje dugi niz godina, kontinuirano tokom cijele godine. Aktivnosti u klubu prilagođene su mogućnostima i potrebama korisnika koji žive s obiteljima nakon završene škole i nisu uključeni u nikakve oblike organizirane skrbi. U prostoru udruge oni provode svoje slobodno vrijeme na raznim kreativnim radionicama, druže se, igraju društvene igre, imaju aktivnosti tjelovježbe, izlaze u šetnju, sudjeluju u pripremanju užine i čišćenju prostora, pripremaju se za nastupe kod sestrinskih udruga kao i za nastupe u udruzi. Školska djeca uključuju se u aktivnosti prema svojim mogućnostima s obzirom na školske obaveze. U aktivnosti kluba također spadaju i terapija plivanjem koju osiguravaju korisnicima podjelom karata za bazene u Minervi kao i organizacija izleta za korisnike i roditelje.

Klub financiraju sredstvima lokalne samouprave, donacijama i vlastitim sredstvima prodajom radova, kolača i organizacijom godišnjeg humanitarnog koncerta.

 

Anita Blažinović

 

Povezane vijesti