Udruga Breza: Škola životnih vještina za djecu i mlade

“U veliki broj naših aktivnosti uključujemo osobe s invaliditetom svih dobnih skupina, ne samo djecu i mlade. Svake godine festival 'Zemlja bez granica' uključuje osobe s invaliditetom koje sudjeluju na plesnoj radionici Dance ability u kojoj vježbaju koreografiju i nastupaju zajedno s profesionalnim plesačima", kaže predsjednica udruge Gordana Ilakovac

Udruga za rad s mladima Breza osnovana je 2001. godine s ciljem pružanja podrške onim korisnicima koji su trebali napustiti ustanove socijalne skrbi, a nisu imali novi dom. Tada je u Čepinskim Martincima, dvadesetak kilometara od Osijeka, u seoskoj sredini za koju se drži da je zdravija za uspostavljanje novih socijalnih odnosa i prilagodbe u procesu osamostaljivanja osnovana Stambena zajednica "Breza" kako bi pružila pomoć djeci i mladima od 12. do 21. godine kod kojih je izostala primjerena obiteljska podrška, a imaju poteškoća u ponašanju, školovanju i kvalitetnom razvoju. 

Zemlja bez granica

Ujedno je to prva proizvodna zajednica u Hrvatskoj u kojoj djeca i mladi uče razne životne vještine - vođenje kućanstva, kuhanje, povrtlarstvo, voćarstvo, izrada svijeća, briga o životinjama, šivanje, osnove stolarskog zanata i sl. nastojeći se afirmirali kroz rad, steći Članovi udruge Breza u društvu Josipe Lisacpotrebno samopouzdanje i razviti pozitivnu sliku o sebi te se primjereno uklopili u život u zajednici, kasnije i u samostalnom životu. Od početka rada surađuju sa švicarskim stambenim zajednicama Starenegg provodeći program "Doživljajne pedagogije".

Breza 2004. godine pokreće jedinstveni, međunarodni, kulturni, pedagoški projekt za djecu i mlade – manifestaciju "Zemlja bez granica" koja okuplja velik broj sudionika različitih sposobnosti i uzrasta zajedno s umjetnicima u kreativnom stvaranju i izražavanju. Manifestacijom se promiče socijalna uključenost osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, djece bez roditelja, djece s poremećajima u ponašanju, nadarene djece i mladih te svih zainteresiranih. 

Plesna radionica za OSI

U svijetu kreativnosti i mašte djecu i mlade inozemni i domaći umjetnici uče raznim umjetničkim vještinama u sklopu šestodnevnih radionica. "Zemlja bez granica" postala je tradicionalna manifestacija grada "Osijeka", 2009. godine predstavljena je u Japanu, a 2010. godine prvi put održana je i u Zadru.

“U veliki broj naših aktivnosti uključujemo osobe s invaliditetom svih dobnih skupina, ne samo djecu i mlade. Svake godine festival 'Zemlja bez granica' uključuje osobe s invaliditetom koje sudjeluju na plesnoj radionici Dance ability u kojoj vježbaju koreografiju i nastupaju zajedno s profesionalnim plesačima, radionice pjevanja za gluhonijeme osobe koje znakovnim jezikom prate mlade i male pjevače te radionica izrade filca za slijepe osobe“, kaže Gordana Ilakovac, predsjednica udruge Breza.
Želja da pruže savjetodavnu pomoć djeci, mladima i odralima kroz individualne i grupne terapije dovela je do osnivanja "Savjetovališta za obitelj i mlade" 2010. godine koje promovira duševno zdravlje i osigurava psihološko–savjetodavnu pomoć osobama koje se suočavaju s osobnim poteškoćama ili poteškoćama u svojoj okolini koje utječu na njihovu mentalnu, emotivnu i/ili društvenu dobrobit.
Provode jedinstveni program u Hrvatskoj Homerscholing – verificirani program Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH od 2002. godine namijenjen hrvatskim i švicarskim, odnosnom stranim korisnicima od 14. do 21. godine.

Dječja kreativna kućica

Početkom 2010. pokrenuli su program "Dokkica" – Dječja osječka kreativna kućica, sukladno Prijedlogu Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2008. do 2012. godine. Osnovni razlozi za pokretanje projekta porazna je činjenica prema dostupnim statističkim podacima da svake godine izostanak s nastave bilježi porast, sve je više agresivnih ispada i nasilja među djecom, u porastu su i konzumacije droga i alkohola, a zbog europskog radnog vremena sve je više djece i mladih koji besciljno šeću gradom. Upravo stoga osnivanje "Dokkice" i osiguravanje prostora za provedbu programskih sadržaja osječke djece i mladih u slobodnu vremenu, jedna je od gorućih mjera u provedbi prevencije slobodnog vremena i kulture djece i mladih, kao i pružanje psiho-emocionalne podrške djeci i roditeljima organiziranjem kreativnih radionica, igraonica te pomoći u obiteljskom odgoju.

Uočivši potrebu odraslih pokrenuli su projekt Cjeloživotno učenje kao potrebu nastavka obnavljanja  znanja i umijeća kroz cijeli život. U području neformalnog obrazovanja kao sastavnog dijela cjeloživotnog  učenja, udruga pruža usluge usmjerene edukaciji djece, edukaciji civilnog društva, odgojno-obrazovnih djelatnika i zainteresiranih građana.
Edukacije i treninzi održavaju se prema dogovoru i u skladu s razvojnim programom Udruge. Voditelji su kvalificirane osobe s dugogodišnjim iskustvom rada u području neformalnog obrazovanja.
Više o programima, djelatnostima, uslugama kao i želite li postati volonter Udruge za rad s mladima "Breza" možete saznati na: http://www.breza.hr/portal.

Piše: Božica Ravlić

Foto: 031photoNews.com