Kako izjednačiti mogućnosti za studente s invaliditetom

PITANJE: R. S. (18) Ove godine završiti ću srednju školu. Gluhonijem sam, a želim upisati Ekonomski fakultet. Hoću li to moći? Postoje li asistenti na predavanjima, koji prate predavanje na znakovnom jeziku?...

... Ili moram razmišljati o nekom drugom faksu? Koji po Vašem mišljenju?

ODGOVOR: Na Sveučilištu u Zagrebu se studentima s invaliditetom osiguravaju različiti oblici potpore u svrhu izjednačavanja mogućnosti i uspješnog i kvalitetnog studiranja. Studenti s invaliditetom kod kojih postoji takva potreba, bez obzira na stupanj tjelesnoga oštećenja, imaju pravo tijekom studija zatražiti prilagodbu u praćenju nastave te individualizirano prilagođeni način polaganja ispita i kolokvija. Načini prilagodbe tijekom nastave i na ispitima razlikuju se od studenta do studenta, ovisno o prirodi teškoća, te uključuju primjerice unaprijed dostavljanje materijala za praćenje nastave, praćenje nastave uz pomoć prevoditelja znakovnog jezika, produljeno vrijeme pisanja ispita, pismene provjere umjesto usmenih i suprotno i sl. Zahtjev i potrebna dokumentacija upućuju se koordinatoru za studente s invaliditetom (nastavniku imenovanom na svakoj sastavnici) ili direktno Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Student je dužan svoj zahtjev potkrijepiti dokumentacijom koja dokazuje da je prilagodba doista i potrebna. Kao dokaz mogu poslužiti sljedeći dokumenti: Odluka o prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature, Rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja izdano od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, rješenje o individualiziranom pristupu tijekom ranijeg školovanja, Logopedski nalaz i mišljenje, potvrda nadležnoga liječnika školske medicine.Sanja Tarczay, predsjednica udruge Dodir

Također, studenti s oštećenjima vida (slijepi i slabovidni), sluha (gluhi i nagluhi) i tjelesnim invaliditetom (motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima) mogu ostvariti potporu putem sveučilišnog kolegija 'Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom'. Potpora se primjerice može manifestirati kao pomoć u pisanju bilježaka tijekom nastave, u kretanju, nabavci literature i sl. Za više informacija o kolegiju možete se obratiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru aktivnosti pojedinih udruga osoba s invaliditetom studentima s invaliditetom se za potrebe studiranja može pružiti potpora putem prevoditelja znakovnog jezika. Udruge koje se u Zagrebu bave aktivnostima prevođenja na znakovni jezik su Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba i Hrvatski savez gluhoslijepih osoba 'Dodir'.

Na pitanje odgovorile:
Valentina Novak Žižić, mag. soc. rad., stručna suradnica u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Lelia Kiš-Glavaš, predsjednica Povjerenstva za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu, redovita profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Foto Marko Lukunić/Vecernji list