Centar za profesionalnu rehabilitaciju DES: Nova nada za zapošljavanje osoba s invaliditetom

“Otvaranje Centra za profesionalnu rehabilitaciju još je jedan DES-ov korak na putu daljnjeg uključivanja osoba s invaliditetom u svijet rada“, kaže ravnatelj ove ustanove Mario Meštrović

U  Ustanovi za zapošljavanje rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Split - DES službeno je otvoren Centar za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Adaptacija i opremanje Centra je sufinancirano od strane EU putem projekta SLID (Socijalna i radna integracija osoba s invaliditetom) iz programa IPA Jadranska prekogranična suradnja.

Projekt se implementira tri godine na području pet zemalja (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Albanija i Italija) sa 11 partnera, a voditelj cijelog Projekta je Splitsko-dalmatinska županija.

Radna i socijalna integracija

Svoj doprinos i podršku Projektu također su dali Grad Split i Fond za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom.
Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom na ciljanom području Projekta, te putem DES-ovog modela profesionalne rehabilitacije, koji se zasniva na austrijskom modelu, kao i dobrih praksi svih uključenih zemalja, omogućiti osobama s invaliditetom kvalitetniju radnu i socijalnu integraciju.Centar za profesionalnu rehabilitaciju DES otvorio je splitski gradonačelnik Ivo Baldasar
Zadatak Centra za profesionalnu rehabilitaciju Ustanove DES je radno osposobljavanje osoba s invaliditetom za lakši pristup tržištu rada, i to u opremljenim radionicama Centra i uz podršku DES-ovog stručnog tima i vanjskih suradnika. Partner Centru je Hrvatski zavod za zapošljavanje uz čiju pomoć se identificiraju osobe za ulazak u program radnog osposobljavanja.
Radno osposobljavanje se odvija u tri radionice: kulinarskoj, tekstilnoj i informatičkoj.

Svi na posao

“Otvaranje Centra za profesionalnu rehabilitaciju još je jedan DES-ov korak na putu daljnjeg uključivanja osoba s invaliditetom u svijet rada“, kaže ravnatelj DES-a Mario Meštrović.
“Nadamo se da će donošenje novog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dati novi vjetar u leđa poticanjem proizvodnih i komercijalnih aktivnosti Ustanove, kako bi se povećali kapaciteti za zapošljavanje osoba s invaliditetom u samom DES-u. S druge strane, daljnji razvoj profesionalne rehabilitacije u DES-u otvara put osobama s invaliditetom za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, a DES-u perspektivu razvoja u regionalni centar za profesionalnu rehabilitaciju. Vjerujemo da će se novim Zakonom riješiti i pitanje financiranja profesionalne rehabilitacije, za dobrobit svih osoba s invaliditetom koje mogu naći svoje mjesto u svijetu rada“, uvjeren je Mario Meštrović.

B. Ravlić

Foto: Tino Jurić/PIXSELL