Asistivna tehnologija: Rukavice za znakovni jezik olakšat će komunikaciju gluhih osoba s 'ostatkom svijeta'

Izumio ih je srednjoškolac Ryan Patterson 2002. godine. Ideju je dobio kad je vidio nijemu ženu kako naručuje hamburger, a prodavačica je nije razumjela

Rukavica za znakovni jezik gluhonijemim i osobama sa oštećenim sluhom omogućavaju da komuniciraju sa osobama koje ne razumiju znakovni jezik. Nedostatak je prepoznavanje samo slova i spora komunikacija.

Izumio ju je srednjoškolac Ryan Patterson 2002. godine. Ideju je dobio kad je vidio nijemu ženu kako naručuje hamburger, a prodavačica je nije razumjela.
Rukavica se sastoji se od 10 senzora. Prepoznaje američke znakovnu abecedu - ASCII, to jest znakove tumači računalo koje je spojeno s rukavicom. Potrebno slovkati riječi te je time usporena komunikacija. Znakova na ekranu pijavljuju se brzinom od oko pola sekunde po slovu.
Više informacija o Asistivnoj tehnologiji na Sveučilištu u Rijeci možete pronaći na njihovoj web stranici: http://www.riteh.uniri.hr/asistivna-tehnologija/ , njihov rad možete pratiti i na Facebooku: https://www.facebook.com/AsistivnaTehnologija

In-Portal