Udruga "Ti si OK": Nama su sva djeca okej

Nasilje je sveprisutan fenomen i po svojoj definiciji predmnijeva neravnopravan odnos moći nasilnika i žrtve. Posebno je zabrinjavajuća njegova raširenost među djecom kao "normalan i prihvatljiv" način potvrđivanja, rješavanja čak i bezazlenih konflikata ili zabave

Potaknuti sve većim razmjerima nasilničkog ponašanja među djecom i mladima u Hrvatskoj, udruga "Ti si OK" želi dati svoj doprinos smanjenju nasilničkog ponašanja među djecom i mladima s rizikom u ponašanju, a isto tako provoditi projekte prevencije nasilja među djecom u osnovnim i srednjim školama.

Nasilje naše svagdašnje

Nasilje je sveprisutan fenomen i po svojoj definiciji predmnijeva neravnopravan odnos moći nasilnika i žrtve. Posebno je zabrinjavajuća njegova raširenost među djecom kao "normalan i prihvatljiv" način potvrđivanja, rješavanja čak i bezazlenih konflikata ili zabave. Nasilje se najčešće događa među djecom od 4. do 8. razreda osnovne škole. Istraživanje je pokazalo da je najviše iznuda i ucjenjivanja, a slijedi udaranje, guranje, rušenje, dobacivanje uvreda, ruganje, oštećivanje stvari.

Osnovni cilj rada Udruge je pružanje psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju, osmišljavanjem programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini. Udrugu su osnovali stručnjaci koji su dugi niz godina zaposleni u Odgojnom zavodu Turopolje. U Odgojnom zavodu Turopolje smješteni su maloljetnici od 14. do 23. godine s područja cijele Hrvatske.
Ciljevi u neposrednom radu s djecom i mladima:
Individualnim i grupnim radom razvijati pozitivne navike, društveno prihvatljivo i odgovorno ponašanje, pomagati im u stjecanju uvida u osobno ponašanje, jasno definirati osobni identitet, definirati s njima pozitivne osobne ciljeve planiranje i realiziranje tih ciljeva, usmjeravati ih na pozitivne načine afirmacije i poticati ih na prihvaćanje pozitivnih vrijednosti i etičkih normi, provoditi programe stručnog rada – psihoterapijske radionice, djecu i mlade učiti socijalne vještine koje će im olakšati prilagodbu, omogućiti adekvatnije suočavanje sa stresnim situacijama i ubrzati psihosocijalno sazrijevanje kod mladih kod kojih je već došlo do problema zlouporabe alkohola i drugih psihoaktivnih droga povezanih s kriminogenim ponašanjem, posebno agresivnim i nasilničkim ponašanjem, poticati ih na promjenu stavova i ponašanja tj. na trajno apstiniranje. Savjetovanje se provodi za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, te obitelji, sportaše, organizacije i timove u organizacijama. Članovi Udruge u individualnom radu s djecom i mladima pružaju psiho – socijalnu i pedagošku pomoć u prevladavanju teškoća u ponašanju i prilagodbi, koje su uzrokovane osobnim svojstvima (emocionalna labilnost i nezrelost, depresivnost, rigidnost, nizak prag tolerancije na frustracije, sklonost impulzivnom i agresivnom reagiranju). U savjetovanje se mogu uključiti svi zainteresirani tako da nazovu 099 400 21 21 i dogovore prvi razgovor.

Prilagodba nastavih materijala

"U 2014., planiramo provoditi uz postojeće programe, kontinuiranu edukaciju učitelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Naime učiteljima nije lako prilagoditi nastavne materijale za učenike s teškoćama, a posebno učenike s kombiniranim smetnjama disleksije i disgrafije. Općenito učiteljima treba pružiti podršku u radu s djecom s teškoćama od načina komuniciranja, podrške, pomoći i razumjevanja barijera u učenju s kojima se svakodnevno učenici s teškoćama susreću u nastavi", kaže Sonja Jarebica, predsjednica udruge.

"Osmislili smo program u kojem učiteljima nudimo mogućnost neki novih metoda rada i tehnika rada s navedenim učenicima a u cilju njihova lakšeg savladavanja nastavnog gradiva. Vjerujemo da je potrebno što više osvijestiti problem djece s teškoćama u razvoju, u cilju da ih se ne stigmatizirao kao lijenu i nezainteresiranu djecu, već djecu koja neke stavri ne mogu.
Posebno se želimo ove godine posvetiti integraciji djece s teškoćama u razvoju s ostalom djecom u školskom prostoru, u smislu svakodnevnog druženja, razgovora i prevladavanja "etiketa" i predrasuda prema osobama s teškoćama."
Više o udruzi Ti si OK možete pročitati na http://www.tisiok.hr/o-udruzi/ .

Piše: Božica Ravlić