Bjelovar: Igraonica i program za djecu s teškoćama u razvoju

Cilj igraonica i programa je djeci s teškoćama u razvoju približiti knjižnicu kao mjesto za zadovoljavanje njihovih potreba za igrom, knjigom, druženjem, obrazovanjem, informiranjem i kulturnom razonodom te pridonijeti poboljšanju kvalitete njihova života

Narodna knjižnica Petar Preradović u Bjelovaru prepoznala je potrebe svojih malih sugrađana s teškoćama u razvoju. Počevši od 15. siječnja 2014. svake srijede od 15:00 do 16:30 sati odvijati će se u prostoru knjižnice igraonica za djecu s teškoćama u razvoju, uz obveznu pratnju odrasle osobe.

Prisustvo teškoća u razvoju ograničava dijete u svakodnevnom učenju, kao i stjecanju iskustava i različitih vještina. Kroz Programe namijenjene djeci s teškoćama u razvoju problemi se nastoje ublažiti. Djeci se pruža mogućnost za socijalizaciju i uključivanje u predškolski odgoj i obrazovanje. Potiče se pravilniji razvoj djeteta ublažavanjem posljedica oštećenja i prevencijom sekundarnih poteškoća. Učenjem djece različitim vještinama i navikama potrebnim za svakodnevno funkcioniranje i osamostavljivanje razvijaju se maksimalne mogućnosti, te priprema djece za nastavak školovanja. Istovremeno programi pružaju stručnu pomoć roditeljima i obitelji.
Cilj igraonica i programa je djeci s teškoćama u razvoju približiti knjižnicu kao mjesto za zadovoljavanje njihovih potreba za igrom, knjigom, druženjem, obrazovanjem, informiranjem, kulturnom razonodom, pridonijeti poboljšanju kvalitete njihova života,  senzibilizirati javnost na postojanje i potrebe djece s teškoćama u razvoju, tjelesnim invaliditetom, gluhe i nagluhe, slijepe i slabovidne, te djece s problemima u govornoj komunikaciji, čitanju i pisanju, jačati toleranciju i uvažavanje različitosti, integrirati ih u programe u kojima zajedno s drugim korisnicima knjižnice stvaraju svijet uzajamnog pomaganja i osvješćivanja.

B. R.