Broj zaposlenih osoba s invaliditetom u SAD-u u zabrinjavajućem padu

Službe američke vlade su sustavno počele pratiti podatke o nezaposlenosti osoba s invaliditetom u rujnu 2008. godine. Podaci pokrivaju sve nezaposlene starije od 16 godina koji nisu zbrinuti u nekoj od ustanova za osobe s invaliditetom

Stopa nezaposlenosti osoba s invaliditetom u SAD je, prema podacima Ministarstva rada, pala sa  12.3 posto  u mjesecu studenom, na 11.9 posto u jesecu prosincu.

Podaci daju krivu sliku jer su oni posljedica činjenice da je sve manje nezaposlenih s invaliditetom koji aktivno traže posao. Zabrinjavajuće je da se bilježi pad u broju novozaposlenih osoba s invaliditetom. Taj trend  je jednak onome i među općom populacijom.
Službe američke vlade su sustavno počele pratiti podatke o nezaposlenosti osoba s invaliditetom u rujnu 2008. godine. Podaci pokrivaju sve nezaposlene starije od 16 godina koji nisu zbrinuti u nekoj od ustanova za osobe s invaliditetom. Iz vladinih službi naglašavaju da još uvijek nema dovoljno podataka kako bi se ustanovile sezonske promjene na tržištu rada osoba s invaliditetom.
Prvi službeni izvještaj s podacima o stanju zaposlenosti osoba s invaliditetom je objavljen u veljači 2009. godine, a od tada izlazi svaki jesec.

B. Šutalo