Roditelji djece s invaliditetom: Što sve zamjeramo Ministarstvu socijalne politike i mladih

"Naglašavamo da invalidnost nije privilegija niti je izbor, a ograničavanje statusa satnicom nije humano ni u interesu djeteta, osobe s invaliditetom te njegovog njegovatelja", poručuju članovi grupe 'Pomozimo djeci s invaliditetom'

Članovi Facebook grupe "Pomozimo djeci s invaliditetom", koji su prosvjedovali na Markovu trgu tražeći da država prestane štedjeti na njihovoj bolesnoj djeci, danas su reagirali na očitovanje Ministarstva socijalne politike i mladih poručivši kako nikad nisu tvrdili da im je ukinut status njegovatelja, već tražili odgovor zašto se takav status uopće ograničava satnicom.
"Pitanje je zašto se uopće ograničava status njegovatelja satnicom, ako skrb ne traje 4 ili 5 sati, već svih 365 dana u godini, te ako svaka osoba sa 100-postotnim invaliditetom treba nekoga tko će o njemu brinuti - a uštede državi su veće ako dijete tj. osoba s invaliditetom boravi u obitelji. Naglašavamo da invalidnost nije privilegija niti je izbor, a ograničavanje statusa satnicom nije humano ni u interesu djeteta, osobe s invaliditetom te njegovog njegovatelja", poručuju članovi grupe.

Nedavno su prosvjedovali zbog Zakona o socijalnoj skrbi i Pravilnika o korištenju ortopedskih pomagala, koji im prijete ukidanjem statusa roditelja njegovatelja ako je dijete više od četiri sata u vrtiću ili školi te im smanjuje prava na pomagala.

U Ministarstvu socijalne politike i mladih rekli su da status njegovatelja mogu imati i roditelji čija su djeca više od četiri sata u ustanovi, ako u vrijeme nakon isteka četiri sata u ustanovi asistiraju tj. pružaju njegu svom djetetu.

"Nitko nije tvrdio da je ukinut status njegovatelja tj. da je brisan iz zakona već da je zbog pogrešnog tumačenja satnica od dva ministarstva, bez tog statusa tijekom niza godina ostalo mnogo roditelja", ističe se u priopćenju i naglašava da je novi problem što se zbraja satnica boravka i u udrugama koje su aplicirale na projekte rehabilitacije.

Osim toga, ukidanjem statusa nakon donošenja novog zakona te omogućavanjem roditelju da ima status i boravi punu satnicu s djetetom u školi, nije se pomoglo roditeljima već ih se onemogućilo da i ta četiri sata, koja su mogli imati za sebe - nemaju.

Podsjećaju da su prije donošenja novog zakona tražili da se satnica pomakne tj. ukine jer djeca ne idu u školu svaki dan - svih 30 dana u mjesecu, već individualno, prema svojim mogućnostima, s obzirom da je riječ o najtežoj skupini invalida.

"Ako znamo da se u školama ne osposobljavaju za zvanje, da nemaju radnu i poslovnu sposobnost nakon završenog školovanja, onda znamo i da školovanje nije školovanje već rehabilitacija", ističu roditelji i dodaju da je tu riječ o djeci uključenoj u specijalne ustanove i Centre za autizam.

Upozoravaju da mnoga djeca nisu uključena u sustav školovanja, iako je školovanje obvezno, jer u mjestu boravka nemaju specijalne škole.

Roditelji također tvrde da se nije povećao broj korisnika statusa njegovatelja, već da su to roditelji i djeca osobe s invaliditetom koja ima pravo na njegu i skrb unutar svoje obitelji, a dodjelom statusa im se omogućuje sigurnost jer zbog 24 satne skrbi o djetetu teško pronalaze posao.

Hina

Foto: Luka Đukez/In-Portal