Kako su Amerikanci riješili diskriminaciju osoba s invaliditetom na tržištu rada

Zakonski gledano diskriminacija osoba s invaliditetom jedan je od najvećih problema današnjice u SAD-u, no situacija je bolja otkako je uveden Zakon o rehabilitaciji koji osobu s invaliditetom tretira jednako vrijednu kao i sve ostale

Američka komisija za mogućnost jednakog zapošljavanja (EEOC) jedna je od ustanova u SAD-u koja se bavi pitanjem zapošljavanja osoba s invaliditetom stavljajući naglasak na potrebe za radnim mjestima za te osobe.
Zakonski gledano diskriminacija osoba s invaliditetom jedan je od najvećih problema današnjice u SAD-u, stoga komisija naglašava kako je situacija bolja otkad je uveden Zakon o rehabilitaciji koji osobu s invaliditetom tretira jednako vrijednu kao i sve ostale.

Zaštita radnika s invaliditetom

Prema Zakonu nije dopuštena diskriminacija od strane poslodavca niti umanjenje vrijednosti osobe koja ima bilo koju vrstu oštećenja. Zakon propisuje da poslodavac osigura osnovnu mogućnost prilagodbe osobe s invaliditetom, osim u slučajevima ako bi to zahtjevalo dodatne troškove koji se ne pokrivaju zakonski. Osobu s invaliditetom ne smije se ni na koji način zakinuti u pogledu primanja, obuke, povlastica ili uvjeta zapošljavanja koje vrijedi i za sve ostale zaposlenike.

Ne postoji osoba koja smije vrijeđati ili omalovažavati osobu s invaliditetom na njezinom radnom mjestu, niti ju uznemiravati tijekom radnog odnosa. Jednako kao i kod osnovnog Zakona o radu, nije dopušteno prijetiti osobi s invaliditetom ukoliko ne obavi određeni posao. Zlostavljač ne mora nužno biti poslodavac, nego i kupac, odnosno klijent koji posluje s tvrtkom i za njega vrijede ista zakonska pravila. Poslodavci su ti koji moraju osobi s invaliditetom osigurati razumnu prilagobu radnoj sredini, kao i dati im mogućnost razvoja vlastitih potencijala i i obavljanja uobičajnih poslova na radnom mjestu. Osobe s invaliditetom imaju pravo na jednak tretman od strane poslodavca i mogućnost pružanja smještaja, ali i pomagala koja su joj potrebna za rad, ukoliko je to u financijskoj moći poslodavca.

Dokazivanje invaliditeta

Tri su načina na koja osoba s invaliditetom može dokazati svoje oštećenje: ukoliko je riječ o mentalnom ili tjelesnom oštećenju koje ograničava osnovne životne aktivnosti, ukoliko ima povijest bolesti koja upućuje na neku vrstu invaliditeta (poput oboljenja od raka) ili pak ukoliko je riječ o tjelesnom oštećenju koje nije prolazno. Prije primanja na posao važno je da poslodavac obavi liječnički pregled osobe koju planira zaposliti kako bi se dokazao njezin invaliditet, a nakon toga osoba s invaliditetom mora polagati poseban test za prijam na radno mjesto, ali samo ukoliko su to radili i svi ostali zaposlenici. Nakon zapošljavanja poslodavac traži eventualnu medicinsku dokumentaciju kako bi mogao zatražiti smještaj za osobu s invaliditetom, ali i bio siguran kakav oblik posla osoba može obavljati. Jednako tako svu dokumentaciju priupljenu od svojih radnika poslodavac je dužan držati u strogo čuvanoj arhivi.

Jasna Ožanić