Zvjezdana Stančić: Nisam zadovoljna medijskim prikazom osoba s invaliditetom

Predsjednica Udruge Civitas u razgovoru za In-Portal govori o ulozi civilnog društva u integraciji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te otkriva zašto je u Hrvatskoj hitno potrebno medijsko opismenjavanje na razini cjelokupnog društva

Zvjezdana Stančić, predsjednica Udruge Civitas, dugi niz godina upozorava na neriješene probleme u civilnom društvu, potiče i upoznaje mladež s  vrijednošću volonterizma, organizira i održava edukativne radionice u kojima sudjeluju vrhunski stručnjaci iz raznih područja, radi na prevencije ovisnosti, nastojeći putem medija osvijestiti javnost RH, kao i Hrvate u dijaspori o pravima djece s teškoćama u razvoju, kao i osoba s invaliditetom. Misija koju provodi je poštivanje ljudskih prava, građanske kulture, kulturnog nasljeđa i zaštite okoliša.

Nakon trinaest godina rada na integraciji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koliko se razvila svijest javnosti o pravu navedene populacije da participira u svim segmentima društva?

- Udruga Civitas Zagreb od samoga se osnutka bavi odgojno-obrazovnim, izvaninstitucionalnim projektima i zauzima se za što naglašeniji integracijski oblik rada. Trinaest godina ne predstavlja baš mali period i naravno da se mnogo toga promijenilo. No, iako su pozitivne promjene u našem društvu vidljive, one se ni izdaleka ne događaju tempom kojim bismo željeli i koji smo od garnitura na vlasti, počevši od bivših pa sve do današnjih, s pravom i očekivali. Samim time i participacija populacije osoba s teškoćama u razvoju kao i osoba s invaliditetom u brojnim čimbenicima društvenih procesa zasigurno nije takva kakva bi se u jednom demokratskom, civiliziranom društvu očekivala. No, to nije pitanje svijesti javnosti, već ponajviše odraz nedostatne učinkovitosti, nesnalaženja pa i određene nedopustive indolencije onih koji su prije svih ostalih za takvu situaciju odgovorni. Tih, koji su postavljeni, pozvani i prozvani da već jednom u tom važnom području učine zadovoljavajuće promjene.

Koja je uloga civilnog društva u osnaživanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i u kojoj mjeri se on danas provodi?

- Civitas Zagreb djeluje posredstvom ogranaka znanstvenika, liječnika, profesora, pravnika i novinara. Svi ogranci međusobno surađuju i jedni drugima su golema stručna ispomoć. Naši su projekti izuzetno kompleksni te se stoga osobito pomno razrađuju upravo u onom dijelu koji se odnosi na integracijski oblik rada. Uz to, gotovo najveća većina se izvodi isključivo u odgojno-obrazovnim ustanovama, dakle podliježu svim pravilima struke i pod velikom su lupom. Iskustvo Civitasovog tima proteže se od provedbe projekata za djecu vrtićke dobi pa sve do onog s diplomantima. Ponosni smo što je Civitas upravo u tom području prepoznat kao čimbenik nekih pozitivnih društvenih promjena i kao takav citiran u relevantnim časopisima. Naime, prema našem Statutu mi nismo "specijalizirana“ udruga za osobe s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom. Čak se i ne bismo mogli složiti s takvom strogom podjelom djelovanja. Ali o, o tome nekom drugom prilikom. Naime, u Civitasu smatramo da bi se golem dio udruga i izvan takvoga kruga itekako trebao naći pri rješavanju te problematike. Naravno, mnoge udruge to i čine, ali je daleko veći broj takvih koje se time uopće ne žele baviti. Da ne kažem, zamarati. Nas gotovo redovito pitaju: a tko od vaših članova ima u obitelji mlade s invaliditetom? Koliko je meni poznato, nema nitko. A ima nas na stotinu i uz podupiratelje ponekih projekata doslovce  kontaktiramo s našima iz svih kontinenata. Moram reći kako su nam takva pitanja uvijek bila upućena isključivo od ljudi odavde. Prema tome, trebat će još puno rada na izgradnji građanskog društva kao i poimanja i prihvaćanja uloge udruga. A jedna od važnijih je uz kompetentne i meritorne stručnjake graditi partnerstvo u cilju općeg dobra. No, prije svega, svaka bi udruga trebala biti i ostati korektiv bilo koje vlasti.

Što mislite koliko su mediji odgovorni za sliku osoba s invaliditetom koja prevladava u hrvatskom društvu?

- Nikako ne bismo mogli reći kako smo zadovoljni medijskim prikazima osoba s bilo kojom vrstom teškoća ili različitosti, pa tako ni osoba s invaliditetom.  Iz tog razloga se osobito radujemo i pozdravljamo pokretanje In-Portala. Mediji današnjice imaju golemu moć, ali vladaju prema načelu komercijalne isplativosti. Stoga su mnoge društveno korisne i izuzetno važne teme, pa tako i one koje se dotiču osoba s invaliditetom, u potpunosti zasjenjene isplativijim spektaklima i predstavljanjem raznih individua bez ikakva pokrića. Teško mi je i govoriti o onome što je i sam Civitas u svezi toga doživio. No ipak ću reći kako je unazad deset godina jedno dijete nakon posjete, na sreću već odavno ugašene redakcije, primijetilo da se na fotografijama koje je obznanilo uredništvo ne vide i njegova invalidska kolica!? Vjerujem da se danas tako nešto više ne bi moglo dogoditi, ali je definitivno i nadalje u tome pravcu potreban veliki zaokret cjelokupne medijske politike. Posredstvom relevantnih medijskih prikaza moći ćemo bolje razumjeti osobe s invaliditetom, prihvatiti invalidnost kao dio realnog života, naučiti se uvažavanju različitosti i prihvaćanju novih iskustava kao istinskog obogaćenja vlastitih spoznaja. Potrebno je raditi s mladima, učiti ih da utječu na medijsku politiku, odnosno da postanu aktivni medijski konzumenti.

Kako dovesti do takvih promjena i koja bi ovdje bila uloga medijske pismenosti?

- Međunarodna je zajednica, posebice UNECO,  odavno kao prioritetno područje postavila izobrazbu medijske pismenosti. Mnoge su zemlje, među njima i neke nama geografski najbliže, za razliku od Hrvatske, tu preporuku vrlo ozbiljno shvatile. Civitas Zagreb provodi medijsku pismenost u suradnji s relevantnim stručnjacima punih trinaest godina. Taj se projekt provodi ne samo gotovo bez ikakve financijske potpore mjerodavnih, već, što je još i daleko teže prihvatiti, takoreći i bez imalo njihova interesa. Radovi naših korisnika na tu temu bili su  unazad nekoliko godina izloženi na izložbama diljem Hrvatske, čak zabilježeni i u glasilima na udaljenim kontinentima. Ali ovdje se o tome gotovo nije ni znalo. Sada se situacija s medijskim opismenjivanjem nešto promijenila jer se u sklopu zdravstvenog odgoja, ako ništa drugo, barem djelomice i ta tema dotakla. No, to je još uvijek daleko od onoga što bi  medijski odgoj u cijelosti trebao predstavljati. Zašto je to važno? Upravo iz razloga što mediji oblikuju sliku današnjice. Dapače, kreiraju je, friziraju je i u sklopu toga utječu na naše ponašanje, na identifikaciju, socijalizaciju, prihvaćanje realiteta života i još koječega drugoga. Stereotipi oblikuju i naš pogled na stvarnost. Zbog toga bi uloga medija trebala biti shvaćena daleko odgovornije. Kako se to ne događa, civilno društvo mora aktivnije utjecati na promoviranje tema od sveopćeg društvenog interesa,  a u što se svakako ubraja i praćenje svega što doprinosi podršci, nadopunjavanju i poboljšanju kvalitete života osoba s bilo kojom vrstom poteškoća pa tako i osoba s invaliditetom.
Navedite nam projekte i aktivnosti kojima radite na osnaživanju mladih ljudi s invaliditetom?

- Ove smo godine zahvaljujući potpori zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom nastavili kontinuitet civitasovog desetogodišnjeg rada u cilju odmaka mladih od negativne medijske identifikacije. Tijekom deset godina ovaj je projekt samo tri puta dobio djelomičnu financijsku potporu ali unatoč tome baš nikada nije bio zaustavljen. Uz to, Civitasovi logopedi, fonetičari i defektolozi, shodno slobodnom vremenu, tijekom svih godina u potpunosti besplatno pomažu djeci s govorno jezičnim poteškoćama. Sve do prošle godine za neku od te djece, a koja su tijekom ljeta ostajala u Zagrebu, održavali smo i ljetne integracijske igraonice. Naravno, sve besplatno i isključivo potporom samih članova ili ponekih manjih tvrtki. Naš trenutačno najveći projekt, a na kojemu smo i partneri s Centrom Dubrava i sa školom Ivana Gorana Kovačića s područja od posebne državne skrbi, provodi se u cilju usvajanja novih znanja i promidžbe znanosti te motivacije mladih za što višu razinu izobrazbe. U tome se projektu osobito posvećujemo korisnicima s invaliditetom s kojima naši znanstvenici provode mini znanstvena istraživanja i vode male znanstvene radionice pri svojim znanstvenim laboratorijima. Projekt se izvodi potporom MZOS i suradnjom s dvanaest škola na području osam županija od kojih, osim Grada Zagreba, ni jedna nije iskazala ni najmanju volju glede njegove provedbe. Projekt se, naravno, kao i svi ostali izvodi integracijski. Naši izvoditelji odlaze u svaku od škola po nekoliko puta, dok  grupe učenika korisnika iz sviju škola i iz sviju osam županija nakon svega dolaze i na terenske radionice u Zagreb ili u Rijeku. Molim Vas, dozvolite mi da iskreno zahvalim svim školama s kojima dugi niz godina surađujmo, a ovoga puta osobito Centru Dubrava i Centru  Slave Raškaj u Zagrebu, kao i svim našim izvoditeljima koji u istinsko teškim uvjetima nastavljaju rad i ne ostavljaju Civitas. Trenutačno Civitas ima isključen telefon, često nemamo ni za režije, putujemo vlastitim vozilima od kojih su neka stara više od deset godina. Unatoč stotinama napisanih zamolbi raznim auto kućama nismo uspjeli dobiti čak ni na posudbu jedno solidno vozilo kako bismo sigurno i bez suvišnih stresova te projekte provodili. Očekujemo i da nas barem jednom posjeti naš Gradonačelnik ali i pročelnik Gradskog ureda za odgoj, obrazovanje i šport, da prisustvuju prezentaciji našega rada, upoznaju se s  našim članstvom i izbliza dožive prostor u koji godinama sami ulažemo, u kojemu često otkazuje grijanje i u kojemu se, unatoč svemu što činimo, vlaga popela na metar visine.

U kojoj mjeri uspijevate senzibilizirati i osvijestiti  stručni kadar da rade s ljudima koji imaju iste potrebe kao svi mladi, osim što su im potrebne neke prilagodbe ili pomoć kako bi ostvarili svoje potencijale? Nailazite li na probleme i koje su vrste?

- Kako Civitas djeluje u ograncima to nije nikada predstavljalo ni najmanju poteškoću. Naš ogranak profesora i rehabilitatora u stalnome je kontaktu i surađuje sa svim izvoditeljima. Naravno, nije uvijek baš sve tako jednostavno. Morate znati da u našem timu aktivno djeluje nemali broj prof. dr. sc.  među kojima neki drže predavanja na najprestižnijim sveučilištima svijeta. Ali, to iskustvo im ne jamči da bi  se bez navedene suradnje odjednom  mogli jednostavno "prešaltati“ na zahtijevan integracijski rad s djecom. Civitas je okupio krasne stručnjake i svjetski priznate ljude golemog entuzijazma, a što nažalost nekima u ovoj našoj stvarnosti i nije najbolje sjelo. Tijekom trinaest godina izmjenjivale su se vlasti, položaji i fotelje. Svašta se događalo a što nikako ne bi trebalo i ne bi smjelo  utjecati na nesmetan rad nevladinog sektora. No, politika je svugdje prisutna pa je tim teže preživjeti izvan ili iznad njenih krugova. Vjerujem da bi se u tome sa mnom složile mnoge udruge. Da, bilo je kojekakvih pritisaka, i ponuda. Do nas su u trinaest godina djelovanja dolazile svakojake glasine. No, mi smo ostali dosljedni onome zbog čega smo se i okupili te nam je stoga tim veći izazov slijediti vlastitu dosljednost u promicanju vrijednosti na korist općeg dobra, a gdje jedno od najistaknutijih mjesta svakako pripada upravo populaciji osoba s teškoćama i invaliditetom.

Razgovarala: Božica Ravlić