Iako sam osoba s teškim invaliditetom nemam pravo na doplatak za pomoć i njegu

PITANJE: H.B. (31) Imao sam brojne operacije i 100-postotno tjelesno oštećenje. Prijavljen sam na burzu, iako nema šanse da će mi ponuditi neki posao kad se fizički uvijek osjećam loše i nemam snage

Unatoč priznatom oštećenju nemam pravo na doplatak za pomoć i njegu, kao ni za što drugo, kako su mi rekli u Centru za socijalnu skrb. Naime, supruga je zaposlena i ima primanje od 2.500 kuna. Podstanari smo i nije jednostavno preživjeti s tako malim primanjem. Kome da se obratim, imam li kakvo pravo na financijsku pripomoć. Očajan sam, ne znam kome se obratiti za pomoć. Molim vas dajte mi savjet što da radim?

ODGOVOR: Poštovani,

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:
– koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
– koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
– koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
– ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 250 posto osnovice iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 200 posto osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti
– ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu, djetetu do godinu dana života
– djetetu do godinu dana života
– kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu
– kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje.
Vi sami prosudite jeste li u kojoj od ovih kategorija. Isto tako obratite se Centru jer možda zbog lošeg imovinskog stanja imate pravo na neke druge pomoći. U nadležnom centru za socijalnu skrb iskoristite prvu socijalnu uslugu – unutar te usluge će Vam objasniti socijalna radnica sva Vaša moguća prava.

Marina Petrić, Pravna klinika u Zagrebu