Svijet tišine: Živjeti tiho i na sav glas

Udrugu je utemeljila je Vanda Šagovac s ciljem promoviranja kulture osoba oštećena sluha Hrvatske koja svojim radom želi skrenuti pozornost javnosti na nužnost integriranja osoba oštećena sluha u sve segmente društva i doprinijeti naporima za poboljšanje života gluhih ljudi

Udrugu za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske 'Svijet tišine'  21. travnja 2006. utemeljila je Vanda Šagovac koja je ujedno i predsjednica Udruge, s ciljem promoviranja kulture osoba oštećena sluha Hrvatske koja svojim radom želi skrenuti pozornost javnosti na nužnost integriranja osoba oštećena sluha u sve segmente društva i doprinijeti naporima za poboljšanje života gluhih ljudi.

Postoji velika potreba za likovnim izražavanjem osoba koje nemaju mogućnosti čuti zvukove prirode ili galamu grada, ali svu tu milozvučnost naslute bojom i iskrom umjetničkog zanosa, preobražavaju motive po mjeri svoga senzibiliteta i tako nadilaze tišinu. Izražavati se nekim od vidova likovne umjetnosti a promatrati svijet bez osjeta sluha, komunicirati samo okom (a dakako i srcem) za slikara je veliki hendikep.

Kultura osoba oštećena sluha

Osobe oštećena sluha, koje zbog smanjene mogućnosti u govoru – socijalnoj komunikaciji ne mogu čujućoj društvenoj zajednici prezentirati postignuća svog umjetničkog djelovanja bez rada Udruge koja svojim aktivnostima (poštujući objektivne mogućnosti u socijalnoj komunikaciji) želi predstaviti i promicati kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske kroz svoje programe, kako u zemlji tako i u inozemstvu.
Svojim radom želimo ukloniti društvene barijere s kojima se susreću gluhe osobe, organiziranjem različitih aktivnosti kojima nastojimo motivirati svoje članove za umjetničkim izražavanjem, te organizacijom različitih manifestacija i izložbi želimo educirati i senzibilizirati javnost o našim potrebama, i još mnogo više jer iza pojma kulture osoba oštećena sluha ne stoji samo umjetnost, već sve ono što čini kulturu i običaje jednog naroda.Vanda Šagovac
Ideja i planova nam ne nedostaje, a vizije pretvaramo u stvarnost – kazala je Vanda Šagovac.
Tajnica udruge Svijet tišine Mirjana Zolak ispričala nam je kako se gluhe osobe često susreću s predrasudama da su nesposobne za rad.
- Vanda Šagovac i mnogi članovi udruge su dokazali kako gluhoća ne bi smjela biti prepreka za rad. Jedini problem je komunikacija s njima, međutim u vrijeme interneta i mobitela, tu barijeru je lako prijeći – izjavila je Mirjana Zolak.
Predsjednica Udruge Svijet tišine Vanda Šagovac je prvi licencirani turistički vodič za gluhe osobe u Hrvatskoj koja želi povezati elemente kulture i turizma s gluhom populacijom.
Članovi Udruge Svijet tišine sudjeluju na međunarodnim natjecanjima gluhih umjetnika gdje bilježe brojne uspjehe, a njihove radove možete vidjeti na web stranicama Udruge.

Božica Ravlić