Asistivna tehnologija: Novi uređaji koji olakšavaju život osobama s invaliditetom

Head wand omogućuje upravljanje standardnom ili modificiranom tipkovnicom, no područje upotrebe nije ograničeno samo na upravljanje računalima, može se koristiti za crtanje, pisanje, upravljanje različitim kontrolama, korištenje komunikacijske ploče

Head wand je jednostavno pomagalo koje se koristi na način da se pričvrsti na glavu korisnika. Sastoji se od štapića te kostura koji pridržava štapić. Pomicanjem glave korisnik upravlja štapićem te pomoću njega izvršava akcije.
Head wand omogućuje upravljanje standardnom ili modificiranom tipkovnicom, no područje upotrebe nije ograničeno samo na upravljanje računalima, može se koristiti za crtanje, pisanje, upravljanje različitim kontrolama, korištenje komunikacijske ploče. Prednost head wanda je jednostavno korištenje, no ubrzano izaziva fizički umor. Može se kupiti online, a cijene se kreću od 450 kn na više.
Neki od dostupnih head wand alata:
Adjustable Head Pointer uređaj je koji omogućava crtanje, pisanje, upravljanje računalom te aktiviranje kontrola. Dio koji se postavlja na glavu sastoji se od lagane plastike koja je prilagodljiva individualnim oblicima i veličinama glava. Štap koji koristi ima prilagodljivu dužinu i može se okretati u svim smjerovima te postavljati pod različitim kutevima. Ima mogućnost postavljanja držača olovaka. Cijena mu je 153 oko 845 kn.
H.86: Capacitive headpointer služi kao olovka (stylus) za tablet računala te zaslone osjetljive na dodir. Ijena mu je oko 1100 kn.

Više informacija o Asistivnoj tehnologiji na Sveučilištu u Rijeci možete pronaći na njihovoj web stranici www.riteh.uniri.hr/asistivna-tehnologija, a njihov rad možete pratiti i na Facebooku.

Lara Simčić