Na marginama društva: Invalidi rada u mnogim stvarima tretirani su kao građani drugog reda

"Nema više radnih mjesta gdje su radili, ali niti novootvorenih radnih mjesta. Imamo niz slučajeva obrazovanih i još uvijek radno sposobnih invalida rada koje nitko ne želi zaposliti. Stoga su prinuđeni živjeti od mirovina koje su male i nedostatne za normalan život", kaže Ljubica Prekodravac

- Položaj invalida rada je u mnogim stvarima u društvu, pa i onima gdje se to ne bi smjelo dogoditi, iznimno težak pa se s pravom može reći da su vrlo često invalidi rada stavljeni na margine društva - tvrdi Ljubica Prekodravac, predsjednica Društva za osobe sa invaliditetom Podunavlje iz Vukovara koje je povodom obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada Hrvatske organizirala javnu tribinu na kojoj se govorilo o njihovim problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Kaže kako u Hrvatskoj danas živi oko 250.000 invalida rada od kojih njih oko 5.000 na području Vukovarsko–srijemske županije. Govoreći o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju kaže da je možda i najveći činjenica da ne mogu nikako aktivirati svoju preostalo radnu sposobnost.

– Nema više radnih mjesta gdje su radili, ali niti novootvorenih radnih mjesta. Imamo niz slučajeva obrazovanih i još uvijek radno sposobnih invalida rada koje nitko ne želi zaposliti. Stoga su prinuđeni živjeti od mirovina koje su male i nedostatne za normalan život - kaže Ljubica Prekodravac.

U isto vrijeme i dalje je prisutan problem pristupačnosti mnogim objektima na području koji je ipak donekle smanjen sa obnovom ratom oštećenih i razorenih objekata. Zadnjih godina i građevinari vode računa o pristupačnosti za invalide pa je sada gotovo redovita pojava da se pri gradnji novih objekata vodi računa da oni imaju prilagođene prilaze, rampe ili pak dizala. Ipak u isto vrijeme i dalje je niz raznih objekata koji su nepristupačni za osobe sa invaliditetom. Uz privatne prodavaonice tu su i neki neke institucije poput Vukovarsko – srijemske županije. Ureda državne uprave, Ureda za stambeno zbrinjavanje…

- Nažalost, ljudi ne žele ili neće da shvate da je osobama sa invaliditetom nekada i jedna stepenica nepremostiva prepreka. O pristupačnosti se mora sustavno voditi briga. Uz to danas su na snazi razni propisi ali ne znam ni za jedan slučaj da je neko sankcioniran jer nije izradio prilaze za invalidne osobe. Mi danas u Vukovaru imamo niz visokih nogostupa, nemamo niti jednoga niskopodnoga autobusa, nema organiziranog prijevoza za invalide, a stalno pričamo o nekim integracijama - zaključila je Prekodravac.

VLM

Foto: Željko Hladika/Večernji list