Ante Raos: Što sve donosi projekt 'Drugo lice invalidnosti'

S ciljem unaprjeđenja mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom motiviranjem poslodavaca za zapošljavanje i pružanje podrške osobama s invaliditetom na slobodnom tržištu rada, partneri će kroz godinu dana provedbe projekta izgraditi kapacitete samih osoba s invaliditetom i njihovih udruga za promociju talenata, kapaciteta i sposobnosti OSI da konkuriraju na otvorenom tržištu rada

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije u partnerstvu sa Udrugom za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI provodi projekt Drugo lice invalidnosti.

S ciljem unaprjeđenja mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom motiviranjem poslodavaca za zapošljavanje i pružanje podrške osobama s invaliditetom na slobodnom tržištu rada, partneri će kroz godinu dana provedbe projekta izgraditi kapacitete samih osoba s invaliditetom i njihovih udruga za promociju talenata, kapaciteta i sposobnosti osoba s invaliditetom da konkuriraju na otvorenom tržištu rada, te organizirati široku nacionalnu promotivnu kampanju u šest gradova diljem Hrvatske za podizanje javne i institucionalne svijesti, a posebice svijesti poslodavaca o znanjima, vještinama i sposobnostima osoba s invaliditetom te društvenim koristima njihovog zapošljavanja.
Kampanja će se provoditi  u Dubrovniku, Zagrebu, Puli, Osijeku, Varaždinu i Splitu.

Suradničke organizacije na projektu su Udruga za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece sa posebnim potrebama "Poseban prijatelj" Dubrovnik, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina i Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Vukovarski leptirići".

Projekt se financira sredstvima Europske unije, putem programa IPA IV, Razvoj ljudskih potencijala, kroz Potporu programima zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine koji koordinira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Ukupna financijska vrijednost projekta je cca. 130.000 eura, od čega je udio EU sredstava, oko 75 posto.

Projekt će direktno obuhvatiti najmanje 25 osoba s invaliditetom čije će sposobnosti biti prezentirane kroz video filmove, on line komunikacijsku platformu, edukacije o korištenju društvenih medija u svrhu zagovaranja zapošljavanja osoba s invaliditetom, te kroz promotivnu kampanju u šest gradova koja će osobe s invaliditetom predstaviti kao "Pobjednike“ što je i slogan kampanje.

Osobe s invaliditetom svakodnevno prkose određenim izazovima koje im društvo nesavjesno postavlja, a oni unatoč svim barijerama, koje ih u velikoj mjeri ograničavaju u njihovoj svakodnevnici kao aktivnih građana, svojom upornošću  i borbom dokazuju koliko mogu koristiti zajednici.

Oni su stoga, ne samo istinski promotori pozitivnog promišljanja svakog pojedinca, već prije svega pravi Pobjednici.

Ante Raos