Anketa za roditelje: Poštuje li se Konvencija o pravima djeteta i kada je riječ o djeci s teškoćama u razvoju?

S obzirom da su djeca s teškoćama prije svega samo djeca, imaju sva prava koja su im zajamčena Konvencijom o pravima djeteta. Indiferentnost hrvatske Vlade prema djeci s teškoćama u razvoju i postojeći zakoni toj djeci dodatno narušavaju pravo na bezbrižno i sretno djetinjstvo

Na stranici  surveys.questionpro.com možete ispuniti anketu o nekim aspektima života djeteta s teškoćama u razvoju i vas kao roditelja. Cilj istraživanja je dobivanje informacija o iskustvima roditelja s predškolskim ustanovama. Anketa je u potpunosti anonimna, a rezultati će biti korišteni u postavljanju opsežnog istraživanja navedene problematike. Neka pitanja zahtijevaju opisni odgovor, pa možete odgovoriti sa onoliko detalja koliko vi želite. Za sva pitanja i nedoumice slobodno se obratite na llucic2@ffzg.hr.

Hrvatska, kao potpisnica UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, te Vlada je dužna skrbiti o djeci s teškoćama u razvoju i osigurati preduvjete za njihovu integraciju i provedbu inkluzije te osigurati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. S obzirom da su djeca s teškoćama prije svega samo djeca, imaju sva prava koja su im zajamčena Konvencijom o pravima djeteta. Indiferentnost hrvatske Vlade prema djeci s teškoćama u razvoju i postojeći zakoni toj djeci dodatno narušavaju pravo na bezbrižno i sretno djetinjstvo, a time duboko vrijeđaju i djecu i njihove roditelje.

In-Portal

Foto: Patrik Macek/PIXSELL