Sveta Ana Lobor: Djeca s teškoćama u razvoju zaslužuju svu našu ljubav

Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom iz Lobora nastoji u okruženju životne radosti i optimizma, kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti, svakom djetetu s teškoćama u razvoju pružiti mogućnost da se razvije i raste do svog maksimalnog potencijala te uz druženje s osobama iz okoline bude zadovoljno i stekne samopouzdanje

U današnjem društvu djeca s teškoćama u razvoju su uočljivija nego prije 50 godina. Do ove promjene je došlo izlaskom djece s teškoćama u razvoju u medije te njihovim aktivnim sudjelovanjem u brojnim aktivnostima, od pohađanja redovnih školskih programa do sudjelovanja u raznim sportskim i rekreacijskim aktivnostima. Upravo ta želja za suodnosom potakla je provođenje projekta 'Druženje kroz sport', udruge Sveta Ana Lobor.

Kroz ovaj projekt jednom tjedno u školskoj sportskoj dvorani djeca s poteškoćama u razvoju i djeca bez poteškoća imaju mogućnost da se upoznaju kroz sport i prihvate različitosti.
Nastoje u okruženju životne radosti i optimizma, kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti svakom djetetu s teškoćama u razvoju pružati mogućnost da se razvije i raste do svog maksimalnog potencijala te uz druženje sa osobama iz okoline bude zadovoljan te stekne samopouzdanje i vjeru u zajednicu u kojoj živi.

Učimo zajedno - individualan pristup djetetu

Sveta Ana udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom s  radom je  započela u 2009. godini. Udruga je sa socijalno-humanitarnim ciljevima, osnovana u svrhu poboljšanja kvalitete života djece i osoba s invaliditetom te okuplja članove iz cijele Krapinsko zagorske županije.  Preko javnih radova HZZZ udruga zapošljava osobu koja pruža pomoć u kućanskim poslovima te fizikalnu terapiju. Zapošljavaju četiri osobna asistenta djeci s teškoćama u redovnom sustavu školovanja.Ljubica Jembrih, predsjednica Udruge, i sama je majka djeteta s teškoćama u razvoju

Predsjednica Udruge Sveta Ana Lobor, Ljubica Jembrih, predstavila nam je projekte i aktivnosti koje provode.
“Projektom 'Učimo zajedno' s defektologom pruža se sveobuhvatna stručna podrška djeci s teškoćama u razvoju (intelektualne teškoće, motorička oštećenja, teškoće u razvoju govora, poremećaji pažnje i koncentracije) i kroničnim bolestima (mišićna distrofija), kao i njihovim roditeljima (putem razgovora, savjeta, uputa i prijedloga za rad s djecom kod kuće). U skladu sa individualnim mogućnostima, sposobnostima, interesima i potrebama pojedinog djeteta, profesor rehabilitator  radi s djecom individualno ili u paru. Kroz individualan rad razvijaju se vještine i sposobnosti djeteta koje su mu potrebne za uspješnije funkcioniranje u vlastitoj obitelji, vrtiću, školi te široj socijalnoj zajednici.
Kreativne radionice 'Marljive ručice' otvorenog su tipa za sve prijatelje i suradnike udruge, te na taj način potiče integraciju djece s teškoćama u razvoju da kroz igru i maštu vježbaju finu motorika, izrađujući razne ukrase, nakit i suvenire.
Projekt logopedski kabinet 'Pričalica' osmišljen je kako bi se djeci članovima udruge s poteškoćama u jezično-govorno-glasovnoj komunikaciji, te čitanju, pisanju i učenju pružila stručna pomoć u vidu dijagnostike i terapije te savjetovanja njihovih roditelja“, navodi Ljubica Jembrih.

Druženja na 'Društvenim večerima'

Osmislili su projekt 'Društvene večeri', razumijevajući potrebu adolescenata za razvojem vlastitog identiteta kroz rad na njihovom samopouzdanju. Projekt omogućuje adolescentima s teškoćama da se druže s adolescentima tipičnog razvoja i na taj način sudjeluju u društvu koje ih smatra jednakima. U projektu bi sudjelovali volonteri – učenici sedmih i osmih razreda osnovne škole te učenici srednjih škola koji bi prošli edukaciju profesora rehabilitatora, kroz koju bi naučili ponešto o potrebama i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.'Marljive ručice' u Svetoj Ani

“Društvene večeri zamišljene su kao druženja i radionice petkom navečer, koje bi bile kao svojevrstan izlazak za adolescente pod vodstvom animatora te bi se provodile kroz druženja, plesne i filmske večeri, večeri društvenih igara te različite kreativne radionice i radionice za razvoj svakodnevnih vještina. Ovakav oblik rada omogućio bi adolescentima tipičnog razvoja da saznaju više o osobama s teškoćama, da uvide važnost socijalizacije takvih osoba i njihova uključivanja u društvenu zajednicu kao ravnopravnih članova. Korisnici Udruge koji su adolescentske dobi žude za druženjem sa svojim vršnjacima no često zbog različitih svakodnevnih terapija i posebnih oblika školovanja nemaju mogućnosti sklopiti prijateljstva s njima, te bi ovaj projekt pomogao u iniciranju kontakta s vršnjacima, iz kojih se kasnije mogu izroditi prijateljstva i nastaviti druženja i izvan prostorija Udruge, što bi bio veliki korak u integraciji djece u lokalnu zajednicu“, zaključuje Ljubica Jembrih.

Piše: Božica Ravlić