Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom 'Mali princ'

Glavni ciljevi Udruge su poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, senzibiliziranje građana za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te stvaranje uvjeta jednakih mogućnosti u lokalnoj zajednici

Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ" osnovana je 24.veljače 2007. godine u Ivanić Gradu sa svrhom zaštite i promicanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportskih, rekreacijskih i drugih prava i interesa te sudjelovanja u razvoju lokalne zajednice i kreiranju politike za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Glavni ciljevi Udruge su poboljšanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, senzibiliziranje građana za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom te stvaranje uvjeta jednakih mogućnosti u lokalnoj zajednici.

Problemi roditelja djece s teškoćama u razvoju

Dubravko Pavković, predsjednik Udruge, ističe kako je "Mali princ" svojim osnutkom započeo rad u lokalnoj zajednici (Grad Ivanić Grad, općina Kloštar Ivanić, općina Križ) na rješavanju mnogobrojnih problema roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.
Udruga kontinuirano provodi program "Rastimo s Malim princem" s ciljem osnaživanja djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih roditelja za samozastupanje i ostvarivanje zajamčenih im prava pred nadležnim institucijama kao i s ciljem stvaranja boljih uvjeta za kvalitetniji i neovisniji život u zajednici.
- U sklopu ovog programa provode se razni projekti i aktivnosti od kojih je najvažniji projekt "Prijatelji u igri i učenju“ koji obuhvaća aktivnosti radne, fizikalne i govorne terapije, informatičke radionice, kreativne radionice, pomoći u učenju i igraonice. Terapije se provode u kućama korisnika individualno dok se grupne aktivnosti provode u prostorijama Udruge. Sve aktivnosti za korisnike su u potpunosti besplatne. Korisnicima ovaj projekt omogućuje stručnu i izvaninstitucionalnu skrb za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom na širem lokalnom području, a koja je usmjerena na aktivniji, zdraviji, zadovoljniji, kreativniji i samostalniji život. Projekt je od posebnog značaja za našu lokalnu zajednicu, omogućuje djeci s teškoćama u razvoju i mladima s invaliditetom ostanak u svojoj obitelji, druženje sa svojim vršnjacima kroz kvalitetno organiziranje slobodnog vremena te razne oblike terapija i pomoći u mjestu svojeg prebivališta. – kaže Andrea Lončarek, voditeljica stručne službe Udruge.

Mobilnost i arhitektonske barijere

Osim ovog projekta Udruga provodi aktivnost "Mobilnost i arhitektonske barijere“ s ciljem uklanjanja arhitektonskih barijera i uređivanja i poštivanja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, projekt "I mi možemo i hoćemo raditi“ u sklopu kojeg zapošljava mladu osobu s invaliditetom, članovima pruža pravno savjetovanje i psihosocijalnu podršku, ali i pomoć u podmirenju troškova liječenja za članove slabijeg imovinskog stanja.
Stručni tim Udruge čine magistra socijalne politike, dva radna terapeuta, fizioterapeutski tehničar, magistra logopedije, dvije učiteljice razredne nastave i voditeljica kreativnih radionica.

KONTAKT PODACI:
 'Mali princ'
Društveni dom Šarampov Donji, Majdekova ulica 93, Ivanić-Grad
tel/fax. 01/2829-033;

mail: info@mali-princ.hr
web: www.mali-princ.hr
žiro račun (PBZ Ivanić-Grad):  2340009-1110267827

- Osim aktivnosti usmjerenih članovima Udruga provodi i aktivnosti usmjerene lokalnoj zajednici. Prošle godine Udruga je provela građansku inicijativu "Prinčevi i princeze, prijatelji okoliša!“ s ciljem ostvarivanja prava na život u zdravom okolišu kroz okupljanje osviještenih građana koji će se u lokalnoj zajednici zalagati za rješavanje aktualnih problema okoliša. Ove godine, uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog 
društva i Regionalne zaklade za lokalni razvoj Zamah, Udruga provodi projekt "Volontiranje – karta za bogatiju budućnost lokalne zajednice“ s ciljem izgradnje pozitivnog i poticajnog volonterskog okruženja kroz jačanje svijesti o vrijednosti i važnosti volonterskog rada u lokalnoj zajednici. Projekt se sastoji od dva dijela. Prvi dio su radionice s učenicima Srednje škole "Ivan Švear“ u Ivanić Gradu na kojima se uče nova i unaprjeđuju postojeća znanja i vještine potrebne za volontiranje dok će u drugom dijelu učenici stečena znanja i vještine primjenjivati u direktnom radu s članovima Udruge. – kaže Andrea Lončarek.

Zaštita prava djece

Udruga u svom radu surađuje s drugim udrugama s lokalnog područja te se uključuje u razna događanja i manifestacije u lokalnoj zajednici i na taj način promovira svoj rad (primjerice Obrtnički sajam, Bučijada, Božićni sajam i sl.).
Svojim aktivnim djelovanjem na području zaštite prava djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Udruga utječe na razvoj zajednice, posebice na poboljšanje položaja i kvalitetu življenja ciljane populacije te na senzibilizaciju građana za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom kao najranjivije dionike društva.

In-Portal