Dan otvorenih vrata udruge Ozana

Pozivate se na Dan otvorenih vrata "Ozane" u petak 25. travnja u novi prostor u Ulici grada Vukovara 235, kako bi iskoristili priliku te susreli i upoznali korisnike i rezultate njihova rada, koji će vas rado naučiti nekoj od vještina koju su već usvojili. Njihova vrata otvorena su od 11 do 18 sati i očekuju vas s veseljem

OZANA je udruga sa socijalno-humanitarnim ciljevima, osnovana u svrhu poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, sa sjedištem u Zagrebu.

Trenutačno se skrbi o desetero djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju te o tridesetero mladih i odraslih osoba s invaliditetom unutra Centra "Ozana", ustanove koju je Udruga snovala 2002. godine.

Pedagoški rad u oba programa temelji se na načelima waldorfske pedagogije, prilagođavajući se specifičnim potrebama korisnika uvjetovanih njihovom dobi te vrstom i stupnjem teškoća u razvoju.

U okruženju životne radosti i optimizma, kroz pažljivo vođene i osmišljene aktivnosti, svakom ponaosob pružena je mogućnost da se razvija i raste do svog maksimalnog potencijala.

Program:

11.00 Uvodna riječ i dobrodošlica

11.05 Nastup korisnika „OZANE“- Radost muziciranja

11.15 Nastup djece DV „Blažena Hozana Kotorska“

11.30 Otvorenje Izložbe fotografija i Prigodne prodajne izložbe rukotvorina korisnika „OZANE“

12.00 Skromna okrijepa iz „OZANINE“ kuhinje

13.00 Kreativne radionice -podučavaju vas korisnici - Filcanje vune - Pletenje - Tkanje

14.30 Kreativne radionice - Izrada cvjetnih vila - Štrikeraj radionica

16.00 Nastup zbora „Bulbuli“

16.30 Ples, a ne stres

18.00 Zatvaranje vrata

In-Portal

 

Povezane vijesti