Kada će se netko u ovoj državi pobrinuti za zapošljavanje osoba s invaliditetom

"Znamo svi da je ekonomska situacija teška, pa je tako nama osoba s invaliditetom još teža. Može li država napokon pokrenuti mehanizme zapošljavanja osoba s invaliditetom, jer trenutno se zapošljava minoran broj OSI populacije. Zar i mi nemamo temeljno ljudsko pravo, a to je pravo na rad?! Već godinama sam bez posla i mislim da me ovo društvo želi uvjeriti da sam kao osoba s invaliditetom manje vrijedan." (Dario, Zagreb)