Fitness za moždane vijuge: Učenje stranih jezika usporava starenje mozga

"Ova studija ima razne praktične korisnosti, ali ostaju neka otvorena pitanja kao što su: Kolika je korist poznavanja više od dva jezika i postoji li razlika između aktivnog i pasivnog znanja jezika“, pita se dr. Bak

Učenje drugog jezika ima vrlo pozitivne efekte na mozak, čak i ako se počelo u starijoj dobi, navodi se u istraživanju koje su proveli znanstvenici iz edinburškog sveučilišta.

Istraživanje pokazuje da je učenje drugog jezika kod 262 ispitanih unaprijedilo čitanje, verbalnu komunikaciju i inteligenciju.

Prijašnje slično istraživanje pokazalo je da bilingualnost može odgoditi pojavu senilnosti za nekoliko godina.

Ova nova studija je objavljena u znanstvenom časopisu Annals of neurology.

Osnovno pitanje koje se postavlja u ovoj studiji je da li učenje drugog jezika poboljšava kognitivne funkcije ili su ljudi s boljim kognitivnim funkcijama skloniji učenju drugog jezika.

Dr. Thomas Bak, iz Centra za kognitivnu epidemiologiju i kognitivnu medicinu sveučilišta u Edinburghu, tvrdi da ima odgovor na ta pitanja.

Thomas Bak i njegovi suradnici koristili su se podacima i testovima koje su provođeni na 262 osobe u dobi od 11 godina, da bi se isti testovi ponovili na istim osobama u dobi od 70 godina.

Svi ispitanici su znali komunicirati na bar još jednom jeziku osim engleskoga.

195 ih je drugi jezik naučilo prije 18 godine, a 65 ih je naučilo nakon 18 godine.

Nalazi su pokazali da ispitanici imaju rezultate testova mnogo veće no što su ukazivali njihovi testovi u 11 godini.

Najveći napredak primjećen je u općoj inteligenciji i čitanju.

Pozitivni učinci su bili prisutni i kod onih koji su drugi jezik naučili ranije i kod onih koji su ga naučili kasnije.

"Nalazi do kojih smo došli imaju svoje jasne obrasce i ne mogu se objasniti temeljnom inteligencijom“, tvrdi dr. Bak.

"Ova studija ima razne praktične korisnosti, ali ostaju neka otvorena pitanja kao što su: Kolika je korist poznavanja više od dva jezika i postoji li razlika između aktivnog i pasivnog znanja jezika“, pita se dr. Bak.

B. Šutalo