Dobra vijest iz HZZO-a: Uskoro samo jedna uputnica za bolnička liječenja

HZZO je također donio odluku da će privremeno obustaviti postupak prisilne naplate neplaćenih premija iz dopunskog zdravstvenog osiguranja za sve osiguranike čije je prebivalište na poplavljenim područjima

 

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na redovnoj sjednici donijelo je zaključke da će od 1. srpnja 2014. obiteljski liječnici propisivati samo jednu uputnicu za ponavljajuća bolnička liječenja koja se ponavljaju unutar 30 dana od prethodnog otpusta iz bolnice.

Nova kategorija uputnica (tzv. B2 uputnice) uvelike će olakšati položaj osiguranika koji su do sada za svako bolničko liječenje koje uključuje hospitalizaciju prethodno od svojeg obiteljskog liječnika morali dobiti novu uputnicu. Tako će sada za ciklička liječenja (npr. kemoterapije) propisivati samo jednu uputnicu.

Nakon provedenog godišnjeg izračuna svih cijena lijekova na veliko koji se nalaze na Osnovnoj i Dopunskoj listi HZZO-a, temeljem godišnjeg izračuna, nakon suglasnosti Ministarstva zdravlja, Upravno vijeće HZZO-a prihvatilo je izračunate cijene lijekova. Novim izračunom ostvarena je ušteda od 3,7 posto koja će omogućiti da se na liste lijekova uvrste novi lijekovi i novi oblici lijekova u korist svih osiguranika HZZO-a. Krajem lipnja će se prema prihvaćenim cijenama izraditi konačna lista lijekova.

HZZO je donio odluku da će privremeno obustaviti postupak prisilne naplate neplaćenih premija iz dopunskog zdravstvenog osiguranja za sve osiguranike čije je prebivalište na poplavljenim područjima. Odluka će biti na snazi do 31. prosinca 2014. godine i dok se situacija i život na poplavljenim područjima potpuno ne stabiliziraju.

HZZO je prema Projektu usklađivanja djelatnosti obiteljske medicine s europskim standardima predvidio za akademsku godinu 2014./2015. financiranje specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine za ukupno 40 doktora u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Potreban broj specijalizacija iz obiteljske medicine po županijama utvrđen je na osnovi udjela doktora specijalista obiteljske medicine u ukupnom broju ugovornih doktora opće medicine. HZZO će raspisati natječaj za specijalističko usavršavanje za 8 privatnih zdravstvenih radnika (doktori u koncesiji) te će natječaj biti objavljen na web stranici HZZO-a tijekom lipnja dok će domovi zdravlja raspisati natječaje za ostale 32 specijalizacije za doktore zaposlenike domova zdravlja, prema uputi HZZO-a.

Ovaj će natječaj omogućiti usklađenost djelatnosti sa standardima Europske unije što će ujedno utjecati i na podizanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite osiguranim osobama HZZO-a.

Božica Ravlić

Foto: PIXSELL