Krapina: Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama

Program predstavlja inovativni oblik pružanja socijalnih usluga u lokalnoj sredini i doprinijet će razvoju i širenju mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih odobrilo je i sufinancira sa 265.000 kuna program "Poludnevni boravak za odrasle osobe s mentalnom retardacijom“ kojeg je nositelj Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina.

Program obuhvaća skrb za socijalno osjetljive skupine, četiri sata dnevno. Cilj ovog programa je povećati socijalnu uključenost odraslih osoba s invaliditetom, njih 10-tak s područja Krapinsko Zagorske županije, koje nisu obuhvaćene ni jednim organiziranim tretmanom, na način da se postigne prevencija institucionalizacije, socijalizacija ciljane skupine, dugoročno stvore mreže usluga za osobe s invaliditetom na području Krapinsko Zagorske županije, u suradnji sa jedinicama regionalne i lokalne samouprave, povečavajući izbor, obim, kvalitetu i kvantitetu dostupnih usluga za osobe s invaliditetom.

Putem ovog programa korisnici će razviti kompetencije u raznim životnim područjima, potrebne za život izvan institucije i nastaviti živjeti u dosadašnjem socijalnom okruženju, u okviru svojih obitelji.

Partneri na programu su CZSS Krapina, Krapinsko Zagorska županija, i Općina Đurmanec.

Tijekom prve godine provedbe programa korisnicima će biti ponuđene aktivnosti u keramičkoj, zabavno-glazbenoj, likovno-kreativnoj i sportsko-rekreativnoj radionici, te usluge psihosocijalne pomoći i savjetovalište.

U sklopu programa zaposlene su tri stručne osobe (psiholog, glazbenik, socijalni radnik) i uključena su dva vanjska stručna suradnika. Mjesto provedbe programa bit će u Đurmancu.

Program predstavlja inovativni oblik pružanja socijalnih usluga u lokalnoj sredini i doprinijet će razvoju i širenju mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva.

M. Damjanović