Anka Slonjšak: Pritužbe osoba s invaliditetom na prijevoz u putničkim vlakovima

"Osobe s invaliditetom opravdano su nezadovoljne prijevozom u Hrvatskim željeznicama. Smatramo da je potrebno svima omogućiti neovisno i nesmetano kretanje, pristupačnost pa u tom smislu i dostupnost svih usluga koje su nužne kako bi građani bez obzira na invaliditet nesmetano mogli putovati!, navode u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

 

U uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak održan je sastanak s predstavnicima HŽ-putničkog prijevoza i HŽ-infrastrukture te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Na sastanku su uz navedene institucije i pravobraniteljstvo nazočili i predstavnici Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara i Hrvatskog saveza slijepih čiji su se članovi najčešće imali pritužbe u ovom području.

Teme sastanka bile su prilagodba i osiguravanje željezničkog prijevoza osobama s invaliditetom, nedostaci postojeće zakonske regulative u području pristupačnosti željezničkog prometa te povlastice u željezničkom prijevozu za osobe s invaliditetom. Nakon rasprave, između ostalog je zaključeno kako je nužno donijeti transparentnu objavu o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu koja bi pružila potpunu informaciju osobama s invaliditetom, predložena je izmjena postojeće regulative, zatim obnova i izgradnja pristupačnih željezničkih postaja u svim segmentima te edukacija djelatnika HŽ-a o postupanju sa osobama s invaliditetom s obzirom na specifičnosti.

Na osnovu pritužbi osoba s invaliditetom pravobraniteljica Slonjšak uputila je preporuku te navela kako su se više puta tijekom proteklih godina obraćali HŽ-u radi dobivanja informacija vezano za probleme s kojima se susreću u putničkom prijevozu vlakovima osobe s invaliditetom i njihovi bližnji. S obzirom da se problemi i dalje događaju, u nastavku navodimo neke od pojedinačnih pritužbi ali i saznanja iz medija.

Primjer 1. "Ulazak u vlak u Zagrebu sam po sebi ne znači ništa ako osoba u invalidskim kolicima ne može iz njega sići u Splitu i nadam se da su po tom pitanju u međuvremenu poduzeti odgovarajući koraci. Dakako, vlak koji ovom prilikom ističem hvale je vrijedan moderan vlak koji prometuje na liniji Zagreb-Vinkovci, pušten u pogon prije nešto više od godine. Osnovni je problem što je osigurano samo jedno mjesto za invalidska kolica, što je prilično nevjerojatan i šokantan podatak. Zamislite što bi se dogodilo da dvije osobe u invalidskim kolicima istodobno krenu tim vlakom iz Zagreba za Vinkovce, što uopće nije neizgledno s obzirom da taj vlak prometuje samo jednom dnevno. ...Drugi je veliki problem što je prostor predviđen za invalidska kolica tik do zahoda koji koriste svi putnici. Putnici na putu do zahoda moraju prolaziti uskim prolazom kraj invalidskih kolica pa osoba u invalidskim kolicima ne može provesti ni trenutka da je pritom drugi putnici ne guraju, spotiču se o nju ili joj padaju u krilo. Također nisu osigurani ni odgovarajući sigurnosni pojasevi koji bi jamčili sigurnost osobi u invalidskim kolicima i njezinoj pratnji. Tu je i vječni problem neupućenosti osoblja u rukovanje hidrauličkim platformama jer su me osobno ukrcavali u vlak punih 30-ak minuta, zbog čega je vlak na spomenutoj liniji nakraju i kasnio.“

Primjer 2. "Obraćam Vam se potaknuta nedavnim iskustvom. U pokušajima da spustimo niz stepenice na kolodvoru, a zatim ukrcamo u vlak našu teško bolesnu i teško pokretnu prijateljicu koja se s liječenja vraćala u Split, shvatili smo da kolodvor u centru metropole nimalo nije prilagođen invalidima. Uz potezanje kontrolora i naše guranje, ukrcavanje smo preživjeli, daleko je bio dramatičniji silazak niz stepenice. Pri tome su i "hodajući" putnici gubili ravnotežu noseći prtljagu.

Kao što se vidi u isječcima iz pritužbi, stranke su opravdano nezadovoljne. Smatramo da je potrebno svima omogućiti neovisno i nesmetano kretanje, pristupačnost pa u tom smislu i dostupnost svih usluga koje su nužne kako bi građani bez obzira na invaliditet nesmetano mogli stići od mjesta A do mjesta B i koristiti javne usluge prijevoza.

Obzirom na sve navedeno upozorili smo HŽ na zakonsku obvezu i zatražili od HŽ putničkog prijevoza slijedeće informacije: koje mjere i aktivnosti su poduzeli u 2013. i planiraju poduzeti u 2014. kako bi dostupnost usluga osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u putničkom prijevozu HŽ-a bila osigurana na jednakoj osnovi kao i putnicima bez invaliditeta; da li su ispoštovane odredbe Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN, 78/13) vezano za uređenje unutarnjih i vanjskih prostora kolodvora (Glavnog kolodvora u Zagrebu te drugih kolodvora diljem RH) npr. sanitarni čvor, taktilne vodilje za slijepe osobe, prilagođeni pultovi prilikom kupnje karata i dr.; jesu li osigurane i na kojim željezničkim postajama platforme ili neki drugi oblici pomagala za prilagođeno ulaženje osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u vlakove, odnosno kako planiraju ukloniti prepreke i osigurati nesmetan ulaz osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u vlakove; da li su održali edukacije i/ili imaju u vidu neke oblike edukacija za djelatnike npr. konduktere i drugo osoblje kako bi se upoznali sa specifičnostima oštećenja osoba s invaliditetom kojima je potrebna njihova pomoć pri ulasku/silasku iz vlaka (npr. postoje različita invalidska kolica i neka druga pomagala); da li su nabavljeni vlakovi bili u korištenju tijekom 2013. i da li su ih osobe s invaliditetom mogle koristiti i na kojim relacijama, te da li se planira u 2014. nabava novih vlakova.

Na navedenu preporuku HŽ nam je odgovorio slijedeće: „Obavještavamo vas da je HŽ Putnički prijevoz d.o.o. vlasnik prijevoznih sredstava kojima se odvija javni prijevoz putnika željeznicom dok su građevinski objekti koje koristimo za obavijanje usluge vlasništvo HŽ Infrastrukture d.o.o.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. trenutno ima tri putnička vagona, šest nagibnih vlakova i tri nova prototipna niskopodna vlaka koji su izrađeni u skladu sa europskim propisima odnosno u skladu sa TSI (Technical Specifications for interoperability) za pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti (Odluka komisije 2008/164/EZ) u kojima je omogućen prijevoz osoba u invalidskim kolicima. U navedene putničke vagone i nagibne vlakove osobe sa invaliditetom mogu ući pomoću rampe za podizanje koju trenutno imamo samo u Zagreb GK. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. planira nabaviti još 5 rampi koje bi bile raspoređene u regionalnim centrima i uz pravovremenu najavu putovanja bile bi dostupne na svim kolodvorima. U navedena tri prototipna niskopodna vlaka ugrađene su rampe za ulaz i izlaz osoba sa invaliditetom i predmetni vlakovi voze u gradsko - prigradskom prometu Grada Zagreba i regionalnom prometu na relacijama Zagreb GK - Sisak, Zagreb GK - Moravice i Zagreb GK — Čakovec. U HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. se obavlja redovito poučavanja izvršnih radnika koji sudjeluju u procesu prijevoza putnika željeznicom između ostalih i vlakopratnog i strojnog osoblja koji rukuju rampom za osobe sa smanjenom pokretljivošću. Plan HŽ Putničkog prijevoza je do 2017. godine nabaviti 44 nova vlaka koji će biti istih tehničkih karakteristika kao i predmetni prototipni niskopodni vlakovi i koji će također imati rampe za ulaz i izlaz osoba sa invaliditetom. Postupak nabave predmetnih vlakova započeo je 2012. godine a sklapanje ugovora za izradu očekuje se u siječnju 2014. godine. Prvi vlakovi od ugovorenih 44 biti će isporučeni za 14 mjeseci odnosno u prvom kvartalu 2015. godine. Novonabavljeni vlakovi koristiti će se u gradsko prigradskom prijevozu Grada Zagreba i u regionalnom prometu. Nabavom novih prijevoznih sredstava postojeća stara, kod kojih nije omogućen prijevoz osoba s invaliditetom, neće se koristiti za javni prijevoz putnika željeznicom. HŽ putnički prijevoz d.o.o će i dalje poduzimati sve aktivnosti kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo ugodno putovanje. Za objekte koji nisu u vlasništvu HŽ Putničkom prijevozu d.o.o ne možemo vam dati tražene informacije.“

Izvor: POSI


 

 

Povezane vijesti