Uspješne žene s invaliditetom u svijetu rada

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak organizira skup na temu "Uspješne žene s invaliditetom u svijetu rada – ima li ih u Hrvatskoj?", a u raspravi će sudjelovati žene s različitim vrstama oštećenja koje su zaposlene u različitim zanimanjima

Povodom Međunarodnog praznika rada 1. svibnja, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj, Hrvatska, Mrežom žena s invaliditetom Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i Mrežom slijepih žena Hrvatskog saveza slijepih organizira raspravu na temu "Uspješne žene s invaliditetom u svijetu rada – ima li ih u Hrvatskoj?.
Svrha rasprave je upoznati nazočne i javnost sa ženama s invaliditetom koje su se uspješno uključile u svijet rada kako bi svojim iskustvom potaknule poslodavce i nadležna tijela na veće zapošljavanje osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, ali i motivirale druge osobe s invaliditetom da se bore za svoje pravo na rad.

Rasprava će se održati 25. travnja 2013. godine od 11 do 13 sati u dvorani Ban Jelačić u hotelu Dubrovnik, Gajeva 1. 

U raspravi će sudjelovati žene s različitim vrstama oštećenja koje su zaposlene u različitim zanimanjima, a govoriti će o  preprekama na koje su nailazile da bi ostvarile pravo na rad, kako su ih prevladale, koji su problemi na koje i dalje nailaze i kako su se stvari promijenile u odnosu na vrijeme kad su one počinjale.

Na skup su pozvani predstavnici poslodavaca, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, ministarstava, udruga gradova, udruga općina, udruga županija, javnih ustanova te saveza i udruga osoba s invaliditetom.

In-Portal