Međimurska županija: Šest novih prevoditeljica hrvatskog znakovnog jezika

U prostorijama Udruge slijepih Međimurske županije 17. srpnja. 2014. godine održana je podjela potvrdnica polaznicama edukacije za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika

 

Šest polaznica – dva logopeda, edukacijski rehabilitator, majka gluhe djevojčice, teta gluhe djevojčice i nagluha osoba, je završilo tri modula edukacije i položilo ispit za prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika. Edukacija se provodila u sklopu projekta BIM – Bolja integracija u Međimurju, sufinanciranom sredstvima Europske unije, IPA IV – Razvoj ljudskih potencijala.

Nositelj projekta je Udruga slijepih Međimurske županije, a partneri na projektu su Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, Osnovna škola Strahoninec i Dječji vrtić "Tikvica" Strahoninec.

Cilj edukacije je bio osposobiti iskusne poznavatelje hrvatskog znakovnog jezika na razinu prevoditelja kako bi na taj način olakšali komunikaciju gluhih osoba sa čujućom okolinom, a radi bolje integracije i socijalizacije gluhih osoba u zajednici. Polaznice je educirala doc.dr.sc.Marina Milković, docentica na Odsjeku za oštećenja sluha i suradnica Laboratorija za istraživanje znakovnog jezika i kulture gluhih na Edukacijsko - rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osobe koje imaju potrebu za prevoditeljem hrvatskog znakovnog jezika u svakodnevnim situacijama usluge prevoditelja mogu tražiti u Udruzi gluhih i nagluhih Međimurske županije.

In Portal