Dr. Zorislv Bobuš: Obilježio 20 godina na čelu SOIH-a i proslavio 70-ti rođendan

Predsjednik Zajednice saveza osoba s invaliditetom - SOIH  dr. Zorislav Bobuš jedna je od onih osoba koje su svojim radom i aktivnostima obilježile područje borbe za poboljšanje prava i položaja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj


 

Unatoč činjenici da je 26. Srpnja proslavio 70. Rođendan, dr. Bobuš i dalje kao predsjednik SOIH-a i osobno uporno radi na promoviranju ideje o Hrvatskoj kao zemlji visokih standarda kad je riječ o položaju osoba s invaliditetom

Dovoljno govori činjenica da je dr. Bobuš već 20 godina na čelu SOIH-a , udruge koja je zaslužna za projekte kao što su: SOS telefon za žene s invaliditetom žrtve nasilja, osnaživanje žena s invaliditetom za veću ulogu u društvu, projekti pristupačnosti, projekti obrazovanja i zapošljavanja osoba s invaliditetom te projekt osobnog asistenta.       

Znajući koliko je u Hrvatskoj teško probijati granice i rušiti barijere, a posebice kad ste nekoliko desetljeća na prvoj linij fronte u borbi za prava osoba s invaliditetom, čestitamo dr. Bobušu 20 godina na čelu SOIH-a i 70 godina života.

Sigurni smo da će dr. Bobuš i dalje nastaviti putem kojega je u velikoj mjeri i sam utabao, putem bezpoštedne borbe za bolji život osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH  krovna je udruga osoba s invaliditetom po vrstama invaliditeta ili roditelja ili skrbnika osoba s invaliditetom koje se ne mogu same zastupati. Mrežu SOIH-a čini deset nacionalnih saveza kao punopravnih članica, tri nacionalna saveza kao pridružene članice, zastupajući osobe sa svim vrstama invaliditeta u preko 250 lokalnih udruga u cijeloj Republici Hrvatskoj te grupacija Osvit koja okuplja udruge,  i neke poslovne subjekte koji se bave pitanjima zapošljavanja osoba s invaliditetom.     

SOIH djeluje na promoviranju i afirmiranju prava osoba s invaliditetom posebice kroz primjenu UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koju je Hrvatski sabor među prvima na svijetu ratificirao. Vodilja svih projekata i aktivnosti koje SOIH provodi je izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom i poboljšanje kvalitete života i poticanje integracije osoba s invaliditetom u društveni život i radno tržište. 

 

Popis članica saveza SOIH-a:

Hrvatski savez udruga invalida rada – HSUIR

Hrvatski savez za udruge s mentalnom retardacijom – HSUMR

Hrvatski savez gluhih i naglughih – HSGIN

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize - HSUCDP 

Savez društava multiple skleroze Hrvatske – SDMSH

Savez društava distrofičara Hrvatske – SDDH

Savez civilnih invalida rada Hrvatske – SCIRH

Hrvatski paraolimpijski odbor – HPO

Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida – HSUTI

Udruga za autizam Hrvatske – UZA

 

Pridružene članice:

Hrvatski savez društava miastehničara – HSDM

OSVIT, udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode rehabilitaciju i zapopšljavanje osoba s invaliditetom

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Hrvatski savez udruga mladih i studenata s invaliditetom – SUMSI

 

IN-PORTAL