Zaštita obilježenih parkirnih mjesta za OSI u Splitu, uskoro u cijeloj RH

Pino aplikacija je besplatna aplikacija za mobilne Android uređaje koju su razvili studenti FESB-a na inicijativu i u suradnji s Udrugom PINO. Aplikacija je razvijena u suradnji s Prometnom policijom i Hvidrom, a pomaže u zaštiti obilježenih parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom

 

Aplikacija omogućava korisniku da jednostavno slika nepropisno parkirano vozilo, te zatim sliku zajedno s informacijama o lokaciji pošalje odgovarajućim službama. Aplikacija je besplatna, a možete ju preuzeti na Google  Play Storeu  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ana.zavrsnirad.   

PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI, članak 50. kaže: „Na javnom parkiralištu i u javnoj garaži izvodi se 5% pristupačnih parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom u odnosu na ukupni broj parkirališnih mjesta, ali ne manje od jednoga.“ Dakle, zakon nas i obavezuje da osiguramo potreban broj parkirališnih mjesta za OSI, ali i da ih zaštitimo od svih onih koji ih na štetu OSI nezakonito koriste.

Postoji razlog zašto se parkirna mjesta za osobe s invaliditetom trebaju nalaziti na svakom javnom parkiralištu. Osobe s invaliditetom su osobe smanjene pokretnosti i nije im svejedno da li do određenog odredišta trebaju kotrljati svoja kolica 100, 200 ili 300 metara. Posebice ukoliko na njihovom putu do odredišta nailaze na raznorazne fizičke barijere. Najgore su barijere u ljudskim glavama i srcima koja ne suosjećaju s patnjom drugoga pa se bezočno parkiraju na njihovim parkirnim mjestima. Vjerujte mi da bi se osobe s invaliditetom rado prošetale do svog odredišta da mogu - ali oni nemaju izbora. Upravo zato ta parkirna mjesta trebaju biti isključivo rezervirana za njih. Cilj im se parkirati najbliže njihovom odredištu jer im to puno olakšava kretanje i stoga se takva mjesta za osobe s invaliditetom ne naplaćuju jer ona su tu da osobama s invaliditetom nadoknade bar malo onoga što zdravi čovjek ima i uzima zdravo za gotovo. 

Bilo bi poželjno da što više osoba s invaliditetom, a i drugih građana (osobe s invaliditetom u kolicima, majke koje guraju dječja kolica i ne mogu proći nogostupom zbog nepropisno parkiranih vozila), skinu ovu besplatnu aplikaciju (koja za sada vrijedi samo na području grada Splita) i obave svoju građansku dužnost, kako bi svima bila olakšana mobilnost.

 

Udruga PINO i FESB će nastavi suradnju na razvoju aplikacija koje će mogućnosti novih tehnologija poput mobilnih pametnih telefona iskoristiti za olakšanje položaja osoba s invaliditetom.Trenutno je u planu proširenje razvijene aplikacije na područje cijele Hrvatske korištenjem GPS pozicije korisnika aplikacije.

 

 

Napisao: Petar Periš, predsjednik Udruge PINO Split