Dubrovačko-neretvanska županija traži asistente za učenike s teškoćama u razvoju

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je javni poziva za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija u 2014/2015. školskoj godini. S odabranim kandidatima škole će zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci, na nepuno radno vrijeme, a cijena sata rada pomoćnika iznosi 25,00 kuna po satu (neto) i sva pripadajuća porezna davanja i doprinosi, te novčana naknada u iznosu do 400,00 kuna mjesečno za troškove prijevoza na rad.

Pravo prijave na ovaj Poziv imaju kandidati koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- najmanje završena četverogodišnja srednja škola
- da se nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak

Prednost imaju kandidati koji su završili studije na edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetima.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)
3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, preslik)
4. Dokaz da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne stariju od 3 mjeseca)
5. Nazive škola u kojima su voljni obavljati posao pomoćnika u nastavi prema vlastitoj preferenciji (sukladno popisu škola koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane, a kandidati koji su poslali urednu prijavu, te koji zadovoljavaju tražene uvjete, bit će pozvani na testiranje koje će provesti Hrvatski zavod za zapošljavanje.

In-Portal

 

Povezane vijesti