Izdavanje parkirnih naljepnica za osobe s invaliditetom

PITANJE: Osoba sam s 80-postotnim invaliditetom, pa me interesira ostvarujem li pravo na besplatno parkiranje u središtu Zagreba? Ivan H., Zagreb

ODGOVOR: Pravilnikom o znaku pristupačnosti (NN br. 78/08), pravo na znak pristupačnosti za besplatno parkiranje vozila na rezerviranim i posebno označenim parkirališnim mjestima za invalide ima osoba sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Marina Petrić

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti podnosi se Odjelu za promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet, Trg S. Radića 1, tel. 01/6101-143 (za grad Zagreb). Osobe s prebivalištem izvan Zagreba zahtjev podnose uredu državne uprave u Županiji nadležnom za promet. Uz administrativnu pristojbu od 70 kuna, zahtjevu treba priložiti nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka HZMO te fotografiju veličine 35x30 mm. Služba "Pauk" u Zagrebu tel. 6333-333. 

Srdačan pozdrav,

Marina Petrić, Pravna klinika Zagreb