Natječaj za stipendije za 60 studenata s invaliditetom

Stipendije Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu u 3. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – osobama s invaliditetom

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu objavila je javni natječaj za dodjelu 437 stipendija studentima sveučilišnih i stručnih studija za akademsku godinu 2012./2013.

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu (Narodne novine, broj 111/2007) i članka 4. Statuta Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu od 26. siječnja 2009. godine, Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu raspisuje:
I. Stipendije Zaklade u 1. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija prema listi deficitarnih struka i zanimanja na tržištu rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Republici Hrvatskoj – 195 stipendija;
STROJARSTVO –  50 stipendija
ELEKTROTEHNIKA –  45 stipendija
RAČUNARSTVO –  40 stipendija
DOKTOR MEDICINE – 40 stipendija
FARMACIJA – 20  stipendija
II. Stipendije Zaklade u 2. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima viših godina sveučilišnih i stručnih studija – osobito uspješnima – 100 stipendija;
III. Stipendije Zaklade u 3. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – osobama s invaliditetom – 60 stipendija;
IV. Stipendije Zaklade u 4. kategoriji dodjeljuju se studentima sveučilišnih i stručnih studija – pripadnicima romske nacionalne manjine – 35 stipendija;
V. Stipendije Zaklade u 5. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – aktivnim kategoriziranim sportašima – 20 stipendija;
VI. Stipendije Zaklade u 6. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji – 20 stipendija;
VII. Stipendije Zaklade u 7. kategoriji dodjeljuju se redovitim studentima preddiplomskog studija glazbenih studijskih programa u Hrvatskoj – nadarenim mladim glazbenicima – 7 stipendija.
VIII. Stipendije se dodjeljuju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija od 25. travnja 2013. godine za dodjeljivanje 437 stipendija u iznosu od 1.000,00 kn.
VII. Prijave za dodjelu stipendija Zaklade podnose se na propisanom posebnom obrascu za svaku kategoriju stipendije. Obrasci za sve kategorije stipendija zajedno s uputama za ispunjavanje istih, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija, Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu 437 stipendija i raspodjeli po pojedinim kategorijama mogu se preuzeti na web stranici Zaklade: www.nzpuss.hr
Prijave se podnose od 26. travnja do 20. svibnja 2013. godine
Prijave na natječaj šalju se isključivo poštom s naznakom „Prijava na Natječaj za dodjelu stipendija Zaklade – ne otvarati“ na sljedeću adresu:
Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
Ilica 24/1
10 000 Zagreb.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, odnosno prijave koje nije ovjerilo matično visoko učilište, kao i one koje nisu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.