Prodaja magle? Ministarstvo obrazovanja osiguralo 1353 asistenta za 1420 učenika s invaliditetom

To je u odnosu na prošlu godinu povećanje za više od 450 asistenata i isto toliko djece kojima su potrebni, ali s druge strane 16 udruga koje su do sada financirale asistente ostale su bez novca


Nakon dva provedena natječaja, prvog za novac iz Europskog socijalnog fonda (EFS) namijenjenog gradovima i županijama, te drugog namijenjenog udrugama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ovu je školsku godinu s ukupno 57,3 milijuna kuna osiguralo rad 1353 asistenta za 1420 djece s teškoćama u razvoju koja pogađaju redoviti školski program.

To je u odnosu na prošlu godinu povećanje za više od 450 asistenata i isto toliko djece kojima su potrebni, ali s druge strane 16 udruga koje su do sada financirale asistente ostale su bez novca. Razlog tomu je što su s područja županija i gradova koji su ga već dobili na prvom natječaju, ili su ga pak tražile za asistente djeci s posebnim potrebama koja nisu uključena u redovite razrede.

Naime, u ovoj godini Ministarstvo je po prvi puta za finaciranje asistenata povuklo 45,7 milijuna kuna iz EFS-a i putem natječaja završenog u rujnu raspodijelilo na osnivače škola tj. 12 županija i 14 gradova za 1022 asistenta. Nakon toga raspisalo je natječaj vrijedan 11,5 milijuna kuna od igara na sreću na koji su se mogle javiti isključivo udruge koje su u većini i do sada finacirale rad pomoćnika u nastavi.

Vodeći računa o ovogodišnjem specifikumu, odnosno finaciranju asistenata putem dva natječaja, Ministarstvo je u drugom dalo prednost udrugama koje rade na području županija i gradova koji nisu dobili sredstva iz europskog fonda.

Time se, obrazlažu u Ministarstvu, nastojalo ravnomjerno pokriti čitavu Hrvatsku i izbjeći preklapanje finaciranja asistenata. Isto tako Ministarstvo je dalo prednost za angažiranje pomoćnika u nastavi, odnosno asistenata učenicima s poteškoćama koji pohađaju isključivo redoviti program uz individualizirani pristup i koji su integrirani u redovite razrede.

Od 70 prijavljenih udruga, 68 je zadovoljilo formalne i stručne uvjete, a njih 28 dobilo je sredstva za 331 pomoćnika, što je za 41 više nego u prošloj školskoj godini.

Na natječaju nije prošlo 16 udruga, a u Ministarstvu su obrazložili da je među njima sedam koje su tražile financiranje pomoćnika za 23 djece u posebnim programima, dakle za onu djecu koja nisu integrirana u redovite razrede, te devet udruga koje su s područja županija i gradova koji su već dobili sredstva iz ESF-a.

Pod posebnim programima podrazumijevaju se oni koji se ostvaruju u manjim razrednim odjelima ili skupinama koje imaju edukacijskog rehabilitatora, odnosno kada nije riječ o integraciji djece s poteškoćama u redovite razrede, a u Ministarstvu podsjećaju na mjeru "Mladi za mlade-pomagači u nastavi" koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje i putem koje se mogu osigurati pomoćnici u nastavi i za učenike u posebnim programima.

S obzirom na nove okolnosti, odnosno finaciranje asistenata iz više izvora, u Ministarstvu nužnim smatraju da je zbog ravnomjernog pokrivanja potreba sve djece s poteškoćama što prije potrebno uspostaviti sustavnu bazu podataka u kojima bi bile evidentirane sve potrebe učenika. Uz to potrebno je izraditi Pravilnik o kriterijima osiguravnja pomoćnika u nastavi, a na čemu se u Ministarstvu već radi.

Naime, mnoge škole do sada su pomoćnike angažirale same, bez suglasnosti Ministarstva, zbog čega Ministarstvo nema evidenciju o svim potrebama.

Iz Ministarstva su poručili da su asistentima koji su lani bili angažirani putem udruga, a koje su početkom školske godine pozvali da se angažiraju, platili rad za rujan, te da će im biti plaćen i za listopad.

Njihova pomoć učenicima s teškoćama u razvoju odnosi se prvenstveno u zadacima koji zahtijevaju komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih školskih aktivnosti.

S druge strane djeca s posebnim potrebama u posebnim programima, dakle ne u integriranom razredu savladavaju obrazovne i rehabilitacijske postupke prema posebnom planu i programu u skladu s Republičkim pedagoškim standardom.

In-Portal / Hina
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

 

Povezane vijesti