Natječaj: Hrvatska zaklada za školovanje slijepih dodjeljuje stipendije učenicima i studentima

Osnovni problem je što su mladi slijepi ljudi u stvaranju uvjeta za mogućnost obrazovanja izloženi mnogim dodatnim troškovima koje im njihove obitelji često nisu u stanju pokriti

 

Dosanjati snove, ostvariti dobru integraciju u društvu slijepim osobama omogućuje samo njihovo kvalitetno obrazovanje. No, sljepoća, kao i u drugim područjima života, i u ovom segmentu stvara mnoge prepreke koje se davanjem potpore, hrabrosti i izuzetnoj upornosti samih slijepih učenika i studenata ipak mogu prevladati.

Uz uobičajene brige s kojima se susreću i njihovi videći vršnjaci, osnovni problem je što su ovi mladi ljudi u stvaranju uvjeta za mogućnost obrazovanja izloženi mnogim dodatnim troškovima koje im njihove obitelji često nisu u stanju pokriti.

Uočavajući ovaj problem kao jedan od prioritetnih, Hrvatski savez slijepih je 2000. godine utemeljio "Hrvatsku zakladu za školovanje slijepih Marko Brkić“, čija je djelatnost usmjerena na dodjelu stipendija darovitim slijepim učenicima i studentima sa željom da im se omogući što uspješnije obrazovanje kako bi potom oni, oboružani raznovrsnim znanjima i sposobnostima, na razne načine davali svoj doprinos društvenom napretku.

Dakle, Upravni odbor "Hrvatske zaklade za školovanje slijepih Marko Brkić” raspisuje natječaj za dodjelu potpora slijepim učenicima i studentima za školsku, odnosno akademsku godinu 2014./2015.

Potpora se dodjeljuje za period listopad 2014. – srpanj 2015.godine, i to kao: financijska pomoć na određeno vrijeme (stipendije za tekuću školsku odnosno akademsku godinu), jednokratna financijska pomoć.

Natjecati se mogu samo slijepi učenici srednjih škola i studenti ako udovoljavaju sljedećim uvjetima: ako su državljani Republike Hrvatske, ako njihovi roditelji ili skrbnici nemaju dovoljno sredstava da im osiguraju uzdržavanje, njegu, školovanje ili zdravstvenu zaštitu, ako su redovno upisali novu školsku odnosno akademsku godinu.

Prijava na natječaj treba sadržavati: molbu sa svim relevantnim podacima o podnositelju zahtjeva (ime, prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, kontakt, OIB, IBAN žiro- računa i banku, vrsta potpore koja se traži), roditeljima ili skrbnicima i/ili ustanove u koju je podnositelj zahtjeva smješten. Motivacijsko pismo u kojem će prijavitelji na Natječaj obrazložiti zašto su upravo oni pravi kandidati kojima bi stipendija trebala biti dodijeljena te što bi im ta financijska potpora značila u njihovim studentskim životima.

Uz motivacijsko pismo potrebno je navesti u kojim su aktivnostima Zaklade pristupnici Natječaja sudjelovali u protekloj školskoj odnosno akademskoj godini, a svakako su dobrodošle i nove ideje i inicijative. Životopis podnositelja zahtjeva (naglasak na uvjete života i dosadašnjeg obrazovanja). Dokaz o invalidnosti (rješenje o utvrđenom postotku tjelesnog oštećenja ili rješenje o pravu na Doplatak za pomoć i njegu odnosno Osobnu invalidninu). Dokaz o državljanstvu (Domovnica). Dokaz o uspjehu tijekom prethodnog školovanja (prijepis ocjena), te potvrda o upisu u prvu (za brucoše) ili sljedeću školsku odnosno akademsku godinu. Ostale relevantne podatke o uvjetima života korisnika kao i o materijalnom stanju obitelji (potvrda nadležne institucije o prihodima članova kućanstva u proteklih šest mjeseci). Podatak da li korisnik prima stalnu ili povremenu pomoć iz drugih izvora i koju. Prijavi se mogu priložiti i potvrde o posebnom talentu ili sudjelovanju na natjecanjima u znanju, te ostalim uspjesima pojedinog kandidata.

Potvrda o materijalnom stanju treba biti u izvorniku, a ostala dokumentacija može biti u izvorniku ili preslikama izvornika.

Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo poštom na adresu :
"Hrvatska zaklada za školovanje slijepih Marko Brkić”,
Draškovićeva 80/1
10 000 Zagreb
s naznakom – NATJEČAJ ZA POTPORU

Prijave na natječaj primaju se zaključno do 28. studenog 2014. godine. Prijave s poštanskim žigom nakon navedenog datuma smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Rezultati natječaja koje će donijeti Upravni odbor Zaklade objavit će se na web stranici Zaklade www.zaklada-markobrkic.hr i u glasilu Hrvatskog saveza slijepih HSS info, a svaki podnositelj prijave na Natječaj bit će obaviješten i osobno pisanim putem.

In Portal

 

 

Povezane vijesti